Menu

Geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen

Geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen
 • Cursusnummer: 20N26
 • Vakgebied: Multidisciplinair
 • Locatie: Eindhoven
 • Seizoen: Najaar 2020
 • Dag: Maandag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  1 Nov 2020
 • Tijd: 13.30 -15.15 uur
 • Cursusdata: 02-nov , 09-nov , 16-nov , 23-nov , 30-nov , 07-dec
 • Prijs: € 191 (6 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 14-12

Geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen

Sinds 2004 maken Estland, Letland en Litouwen deel uit van de Europese Unie. Deze Oostzeestaten worden vaak in een adem genoemd, maar er wordt aan voorbijgegaan dat het om drie zeer verschillende naties gaat, ieder met een verschillende taal, cultuur en historie. 

In de eerste vier colleges zal een chronologische behandeling de rode lijn van de cursus vormen. Daarin zal de samenhang en de verschillen tussen de historische ontwikkeling van Estland, Letland en Litouwen ruim aan bod komen. Er zal worden ingegaan op de Baltische landen als eeuwenlange speelbal van de grote mogendheden, de traditionele economie en de handel, ook de handelsbetrekkingen met Nederland. De sociale verhoudingen in Noord-Oost-Europa door de eeuwen heen; de lijfeigenschap en de emancipatie van de boeren.  De opkomst van het nationalisme, de stichting van de eigen staten in 1918-1920.  
Speciale aandacht wordt gegeven aan de uiterst gecompliceerde positie tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Over de tijd van de Sovjetheerschappij en de ‘zingende revolutie’ van 1990 zal een documentaire getoond worden. Verder een overzicht van de wederopstanding van de Baltische landen na 1991 en hun lidmaatschap van de NAVO en de Europese Unie.  

Tenslotte zal in de laatste twee colleges aandacht gegeven worden aan de problematiek rond de Russischtalige minderheden, de betrekkingen met Oost en West; de Russische exclave Kaliningrad en een college over kunst, cultuur, architectuur en muziek.      

De cursus wil u laten kennismaken met de historische achtergronden van de drie landen ter verklaring waarom de landen zijn zoals ze nu zijn als nieuwe EU-landen.   

Opsomming onderwerpen per college: 
College 1: Baltische geschiedenis van de late middeleeuwen tot en met de vroegmoderne tijd.  
College 2: Baltische geschiedenis als onderdeel van het Russische rijk en de tijd van de eerste onafhankelijkheid. 
College 3: De Tweede Wereldoorlog en de gevolgen; documentaire over de Sovjetheerschappij en de zingende revolutie 
College 4. Hernieuwde onafhankelijkheidsbeweging en de Baltische landen op weg naar het EU en NAVO-lidmaatschap 
College 5. De Russischtalige minderheden en de veiligheidsproblematiek, actualiteit anno 2020, Kaliningrad. 
College 6. Kunst, cultuur, muziek en architectuur in de Baltische landen. 

In april 2021 organiseert Labrys reizen een 11-daagse reis naar de Baltische landen die wordt begeleid door de docent, Frederik Erens. Meer informatie over deze reis en de mogelijkheid tot boeken vindt u hier

 

Frederik Erens

Drs. Frederik Erens (1970) studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht politieke en Oost-Europese geschiedenis. Hij is met name gespecialiseerd in de geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen. Ook heeft hij een studie gedaan naar de toegepaste kunst en architectuur uit de periode 1880-1940. Tevens is hij wekzaam als reisleider voor cultuurreizen.