Menu

Leergang Filosofie, deel 1

Kennis, waarheid en wetenschap

Leergang Filosofie, deel 1
Filosofie
 • Cursusnummer: 20N15
 • Vakgebied: Filosofie
 • Seizoen: Najaar 2020
 • Dag: Donderdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  30 Sep 2020
 • Tijd: 12.45 - 14.30 uur
 • Cursusdata: 01-oct , 08-oct , 15-oct , 29-oct , 05-nov , 12-nov , 19-nov , 26-nov , 03-dec , 10-dec
 • Prijs: € 273 (10 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar. Een syllabus met eigen werk van de docent wordt digitaal beschikbaar gesteld maar kan ook optioneel op papier worden besteld bij inschrijving voor € 17,50.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 17-12

Leergang Filosofie, deel 1

Dit eerste deel van de vierdelige thematische leergang filosofie verschaft een degelijke basis om over begrippen als waarheid, kennis en wetenschap te denken. In de hedendaagse cultuur lijken de noties waarheid en kennis onder druk te staan. Leugen en waarheid lijken moeilijk te onderscheiden in de kakofonie van opvattingen die over ons wordt uitgestort en dat onderscheid lijkt ook minder belangrijk te worden.   

We onderzoeken op welke manieren we waarheid kunnen definiëren en hoe we waarheid van beweringen kunnen begrijpen. Ook onderzoeken we hoe we kennis, gedefinieerd als waarheid waarvan we de waarheid kunnen inzien, kunnen bereiken, bijvoorbeeld via waarneming, inductie, deductie en abductie. We bespreken de wetten van het denken aan de hand van elementaire logica, argumentatieleer en bespreken het falen van ons denken in drogredenen. Dit alles wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit filosofie, wetenschap en politiek.  

We bespreken theorieën over de aard van wetenschap en over grens tussen wetenschap en pseudowetenschap. Daarbij worden noties als verificatie, falsificatie, natuurwet, causaliteit, bewijs en verklaring besproken. We onderzoeken het onderscheid tussen natuurwetenschap en geesteswetenschap, en bespreken de hermeneutiek als methode van de geesteswetenschap. 

We vragen ons af of er een grens is aan wat we kunnen weten en waar die grens ligt. We onderzoeken de grenzen van de kennis? Zijn er zaken die wij principieel niet kunnen weten? Waar ligt de grens van ons kennen en wat is de aard ervan? Is metafysische kennis inderdaad onmogelijk? 

College 1: Wat zijn waarheid en kennis?  
College 2: Dat waarheid moet bestaan, waarheidstheorieën en waarheidsconflicten 
College 3: Sceptische theorieën: Pyrrho, Nietzsche, Rorty 
College 4: Kennis is waarheid waarvan de waarheid wordt ingezien op grond van waarneming, inductie, deductie, abductie. 
College 5: Wat is wetenschap? Het onderscheid tussen natuurwetenschap en geesteswetenschap. Hermeneutiek als basis van de geesteswetenschap (Dilthey, Heidegger, Gadamer). 
College 6: Wetenschapsfilosofische theorieën (Popper, Kuhn, Lakatos). 
College 7: Wat is een (wetenschappelijke) verklaring? (Hempel, Van Fraassen). 
College 8-9: De wetten van het denken: logica en argumentatieleer. Drogredeneringen. 
College 10: Is metafysische kennis onmogelijk? Zijn er grenzen aan kennis? Kunnen wij alles weten? Zo nee, wat dan niet? (Kant, logisch empirisme, McGinn) 
 

Arnold Ziegelaar

Arnold Ziegelaar studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en is docent filosofie in het hoger onderwijs. Hij is verbonden aan opleidingen tot geestelijk begeleider bij de Hogeschool InHolland en het OVP. Daarnaast werkt hij voor verschillende HOVO-instellingen en voor de Internationale School voor Wijsbegeerte. Zijn interessegebied is breed en ligt vooral bij levensfilosofie, bewustzijnsfilosofie en godsdienstfilosofie. In 2015 verscheen zijn boek Aardse mystiek en in 2016 Oorspronkelijk bewustzijn bij ISVW uitgevers. 

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Uitstekende docent, didactisch goed onderlegd, prettige contactlegging."
"Het was uitdagend voor de hersenen en een training in denken en begrip en dat was leuk. Een veeleisende docent die de colleges knap heeft opgebouwd."