Menu

De Grandeur van de Nederlandse Kunst (online via ZOOM)

Tussen ‘detail en luister’, ‘werkelijkheid en grootsheid’

De Grandeur van de Nederlandse Kunst (online via ZOOM)
 • Cursusnummer: 20N11
 • Vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)
 • Locatie: nvt
 • Seizoen: Najaar 2020
 • Dag: Woensdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  6 Oct 2020
 • Tijd: 10.45 – 12.30 uur
 • Cursusdata: 07-oct , 14-oct , 28-oct , 04-nov , 11-nov , 18-nov , 25-nov
 • Prijs: € 228 (7 colleges inclusief lesmateriaal)
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Literatuur:

  Een syllabus wordt toegestuurd.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 02-12

De Grandeur van de Nederlandse Kunst (online via ZOOM)

In de huidige tijd staat de discussie over onze ‘nationale culturele identiteit’ volop in de belangstelling. In deze cursus zetten we deze discussie in perspectief waar het de ‘eigen’ Nederlandse kunst betreft en zien we deze kunst onder andere als exportartikel van internationale faam.  

We behandelen de grandeur van de Nederlandse kunstgeschiedenis (periode 1400-1800) als een samenhangend verhaal. Er wordt een perspectief geschetst van de tijd waarin de werken ontstaan, van het kerkelijk, economisch en burgerlijk klimaat. We kijken hoe deze omstandigheden het talent hebben beïnvloed en maken zo nu en dan een vergelijking met de kunst en kunstenaars van Duitsland, Italië en Vlaanderen.  Uiteraard komen grote namen aan bod, als Vermeer en Rembrandt, maar ook kunstenaars als Geertgen tot St. Jans, Meester van Katharina van Kleef, Albert Ouwater. Jan Gossaert, Hendrik Golzius, Maarten van Heemskerk, Jan van Scorel, Cornlz. Van Haarlem, Gerard Honthorst, Pieter Lastman, Pieter de Hoogh, Adriaen Coorte en anderen zullen de revue passeren.  

Ook behandelen we het Stadhuis (Paleis) op de Dam en de Oranjezaal in Huis ten Bosch. Tijdens de cursus komen zodoende een aantal kunstwerken aan bod uit de nieuwe ‘Canon van de kunst uit de Lage Landen’.  De canon werd onlangs samengesteld door 700 museumconservatoren en 300 mensen uit het publiek. Alle gekozen canon kunstwerken komen uit de grandeur periode.   

Verder is er aandacht voor de ‘Nederlandse Vasari’, Karel van Mander, met de levensbeschrijvingen van kunstenaars in zijn Schilderboeck en zijn symbolische en ethische interpretaties van Ovidius’ Metamorfosen over de juiste opbouw van een allegorie.  Het boek was bedoeld voor kunstenaars die steeds vaker mythologische onderwerpen gingen afbeelden. Het werd voor schilders steeds belangrijker en noodzakelijker zich te verdiepen in het mythologische verhalengoed.  Karel van Mander schreef deze invloedrijke ‘schildersbijbel’ opdat de verhalen op de juiste wijze zouden worden verbeeld.  

In de cursus kijken we tevens naar materiaal, techniek, compositieleer en iconografie (symboliek).  
De cursus maakt het mogelijk de kunstwerken te plaatsen in hun kunst- en cultuurhistorische traditie en context. 
 

Jana Waarts

Jana Waarts geeft cursussen kunstgeschiedenis vanuit de multidisciplinaire studie cultuurwetenschappen. Zij heeft eigen cursussen kunst en cultuur ontwikkeld en geeft les bij diverse instellingen.

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Het is boeiend gepresenteerd, goed gedocumenteerd en visueel uitstekend ondersteund"
"Een geweldige cursus, gegeven door een docente met een enorme kennis van de materie en die ook de actuele informatie verwerkt in haar colleges."