Menu

Topics in Energie en Milieu

Topics in Energie en Milieu
 • Cursusnummer: 21N07
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Najaar 2021
 • Dag: Dinsdag
 • Inschrijven voor:
  30 Oct 2020
 • Tijd: 14.45- 16.30 uur
 • Cursusdata: 02-nov , 09-nov , 16-nov , 23-nov , 30-nov
 • Prijs: € 170 (5 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  Docenten stellen digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 07-12

Topics in Energie en Milieu

In deze vijfdelige cursus delen gerenommeerde wetenschappers van de partnerinstellingen van HOVO Brabant vanuit verschillende vakgebieden en invalshoeken inzichten over onderwerpen die te maken hebben met duurzaamheid, milieu en de energietransitie. Thema’s als windenergie, biomassa, biobased economie, CO2-uitstoot, emissierechten en de sociale en maatschappelijke inbedding passeren de revue. 

College 1: Energie en energietransitie - Prof. dr. ir. David Smeulders 
Algemene inleiding energie en energietransitie, uitleg van een aantal basisbegrippen en naast een aantal weetjes met name wat eenvoudige rekensommen presenteren als: hoeveel zonnepanelen/ biomassa heb je nodig om aan de vraag te voldoen? is biomassa wel een verstandige keuze als je CO2-zuinig wilt zijn? Als iedereen elektrisch rijdt wat voor elektriciteitskabels hebben we dan nodig en hoeveel CO2 stoot dat uit? Leer in dit eerste college zelf nadenken over energievragen. 

College 2: Windenergie - Dr. ir. Jos Beurskens   
Er gebeurt veel op land en zee en velen zullen geïnteresseerd zijn in vragen als: Hoe werkt het? Wat zijn de rendementen? Waarom is op zee beter maar ook duurder? Wat zijn de toekomstperspectieven? 

College 3: Biobased Economie - Dr. ir. Han van Kasteren  
Materialen en de Biobased economie staan ventraal in het derde college. Wat is een biobased economie precies? Waar komen de grondstoffen vandaan en kunnen we uiteindelijk zonder fossiele brandstoffen? Onderwerpen die passeren zijn duurzame energie, bioraffinage, circulaire (afbreekbare) plastics en afvalverwerking. 

College 4: Economie en Klimaat - Prof. dr. Reyer Gerlagh  
Klimaateconoom Reyer Gerlagh van Tilburg University zoemt in op de economische aspecten rondom de energietransitie. Daarin komt ongetwijfeld ook de CO2-heffing aan bod en groene belastingen. En hij bespreekt praktische vragen over efficiënt klimaatbeleid, economische groei en duurzaamheid, innovatie, en het EU emissiehandelsysteem. 

College 5: Maatschappelijke inbedding - Prof. dr. ir. Geert Verbong 
Het slotcollege gaat in op de sociale aspecten en maatschappelijke inbedding van duurzame alternatieven rond de warmtetransitie. Hoe kunnen lusten en lasten eerlijk worden verdeeld? Wat is energie-armoede? Wat is de toekomst van aardgasvrije wijken? De institutionele kaders en regels en de rol van de gebruikerskomen aan de orde en de vraag hoe de overheid met weerstanden moet omgaan. 

De volgorde en inhoud van de colleges zijn onder voorbehoud. 
 

Diverse Docenten

Zie de cursusbeschrijving voor meer informatie over de docenten.