Menu

Leergang Architectuur en kunst van Europese Landen, deel 2

Duitsland

Leergang Architectuur en kunst van Europese Landen, deel 2
Architectuur en kunst van Europese landen
 • Cursusnummer: 20N08
 • Vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)
 • Seizoen: Najaar 2020
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  28 Sep 2020
 • Tijd: 14.45 – 16.30 uur
 • Cursusdata: 29-sep , 06-oct , 13-oct , 27-oct , 03-nov , 10-nov , 17-nov , 24-nov , 01-dec , 08-dec
 • Prijs: € 283 (10 colleges inclusief lesmateriaal)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 15-12

Leergang Architectuur en kunst van Europese Landen, deel 2

De Palts in Aken en de Elbphilharmonie in Hamburg, Albrecht Dürer en Anselm Kiefer: zij tonen de grote verscheidenheid van de kunst in Duitsland aan.  

Het denkbeeld van de Duitse natie als een samengaan van Duitssprekende volkeren in één gemeenschappelijke staat is slechts tweehonderd jaar oud. Dit is een idee van het zich in de Romantiek ontwikkelende nationalisme. Vóór die tijd zou men in Midden - Europa het eerder   hebben over Beieren, Brandenburg, Oostenrijk of Saksen, die samen met Bohemen, Silezië en andere landstreken het Heilige Roomse Rijk van de Duitse natie vormden. De romantici stellen daar het ideaal van de gemeenschappelijke Germaanse voorouders tegenover.  

Hoe problematisch deze voorstelling van zaken ook is, toch is het begrip natie niet alleen fictie maar ook historische realiteit. In de moderne zin van het woord is Duitsland vanaf 1871 een eenheidsstaat met de stichting van het Deutsche Reich. In die hoedanigheid stamt deze staat af van het heilige Roomse Rijk dat in verschillende varianten van 800 tot 1806 heeft bestaan. Het geloof dat de macht van de romeinse keizers over is gegaan op de Franken en de Saksen is hiervoor de legitieme basis. De Duitse keizer is heerser in naam van God over een wereld met als ideëel centrum Rome.    

                              
Dit betekent dat de Duitse kunst en architectuur, in elk geval tot circa 1800, in theorie als een Europees georiënteerd fenomeen kan worden beschouwd.  De praktijk leert dat het vaak niet verder komt dan het aantrekken van kunstenaars en bouwmeesters uit het buitenland. Daarom is het misschien beter te spreken van kunst in Duitsland dan van Duitse kunst.    

                                                          
In de context van de verschillende (kunst)historische tijdvakken worden in chronologische volgorde de hoogtepunten van de architectuur en beeldende kunst in Duitsland besproken. 
- Het hof van Karel de Grote in Aken 
- De Ottoonse keizers en bisschop Bernward in Hildesheim 
- De romaanse keizerskerken in Speyer en Worms 
- De Sondergotik  en houtsnijkunst 
- Duitse Renaissance tussen  Reformatie en Katholicisme 
- het Absolutisme: Barok en Rococo 
- Romantiek en Realisme 
- Begin twintigste eeuw: de gouden jaren van Berlijn 
- Na de Tweede Wereldoorlog: wederopbouw en jaren 80 

 

In het voorjaar van  2021 organiseert Labrys reizen een reis ‘Kunst en architectuur in Duitsland’. Deze reis wordt begeleid door de docent, Joris van Sleeuwen.
 

Joris van Sleeuwen

Drs. Joris van Sleeuwen is in 1991 als kunsthistoricus afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Voordien behaalde hij in 1982 aan de KU Nijmegen zijn doctoraal geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in architectuurgeschiedenis. Vanaf 1987 is hij werkzaam in het volwassenenonderwijs en verzorgt hij HOVO-cursussen, lezingen en kunstreizen.

 

Uit eerdere evaluaties over deze docent:

"Een levendige docent die je meeneemt in zijn passie voor architectuur, kunst en geschiedenis. Hij vertelt echt een verhaal. 
De stof die hij als pdf aanbiedt, is een verdieping op wat hij verteld heeft. Heerlijk! Dat is college geven".