Menu

De vele gezichten van de moderniteit

Een verkennend onderzoek naar de vele facetten van de moderniteit

De vele gezichten van de moderniteit
 • Cursusnummer: 20N02
 • Vakgebied: Filosofie
 • Seizoen: Najaar 2020
 • Dag: Maandag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  27 Sep 2020
 • Tijd: 10.45 -12.30 uur
 • Cursusdata: 28-sep , 05-oct , 12-oct , 26-oct , 02-nov , 09-nov , 16-nov , 23-nov , 30-nov , 07-dec
 • Prijs: € 273 (10 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Literatuur:

  Aanbevolen literatuur: Charles Taylor, Moderniteit in meerwoud, Klement/Pelckmans, 2004, ISBN 90 77070 69 9, € 34,95 Hannah Arendt, De menselijke conditie, Boom, 2009, ISBN 978 908506 6781, € 39,90 Martin Heidegger, De vraag naar techniek, Uitgeverij Vantilt, 2014, ISBN 978 94 6004 148 8, € 14,50 Jan Bor, modern modern, Prometheus, 2019, ISBN 978 90 446 3830, € 17,50 Stephen Toulmin, Kosmopolis, Kok/Agora, 1995, ISBN 97 890 39 1005 23, € 25,99 Jonathan Israel, Radicale Verlichting, Uitgeverij van Wijnen, 2001, ISBN 97 890 1942 392, € 99,50 De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 14-12

De vele gezichten van de moderniteit

Moderniteit is een verzamelbegrip waarmee in de filosofie een aantal kenmerken van onze moderne tijd wordt uitgedrukt. Door een uitdieping van dit begrip vanuit een historisch perspectief is het wellicht mogelijk een beter zicht te krijgen op onze eigen tijd.  

Dit begint al met het onderzoek van de vraag waar het begin van de moderniteit moet worden gesitueerd en wat de overgang van het tijdperk van de premoderniteit (de antieke Oudheid en de Middeleeuwen) naar de moderniteit zoal markeert. Daarbij komen tal van ontwikkelingen in de Europese cultuur in beeld zoals de opkomst van de moderne wetenschap en technologie, het ontstaan en de wederwaardigheden van het moderne individu (subject), het proces van secularisering, het tijdperk van de Verlichting enzovoort.  

Tal van denkers hebben zich met het probleem van de moderniteit uiteengezet en zo gepoogd greep te krijgen op hun eigen tijd: we noemen Martin Heidegger, Hannah Arendt, Charles Taylor, Jonathan Israel , Stephen Toulmin en vele anderen. Ook is een plaatsing van de grote (moderne) filosofen uit de canon van de wijsbegeerte, zoals bijvoorbeeld Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger en Arendt, in de context van de moderniteit niet eenvoudig vanwege de grote wisselingen in het Europese denken en de daarmee verbonden cultuurgeschiedenis.  

In deze cursus zullen we het begrip moderniteit onderzoeken vanuit verschillende thematische invalshoeken en daarbij een aantal belangrijke denkers aan het woord laten die een stempel hebben gedrukt op onze eigentijdse cultuur. Ook zullen we ons bezig houden met een aantal crisisverschijnselen van de moderniteit.  

We richten ons daarbij voornamelijk op de Europese cultuurgeschiedenis, maar het is duidelijk dat moderniteit en modernisering zich in deze tijd van globalisering niet tot Europa of ruimer genomen het Westen beperken. We zullen dan ook aan het slot van de cursus enige aandacht schenken aan een mondiaal probleem als de ecologische crisis en daarbij de vraag bespreken in hoeverre bepaalde aspecten van de moderniteit aan deze crisis hebben bijgedragen.   
 

Paul Juffermans

Dr. Paul Juffermans is arts-filosoof. Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest in de gezondheidszorg, studeerde hij filosofie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, met als specialisatie godsdienstfilosofie. In april 2003 promoveerde hij op de godsdienstfilosofie van Spinoza. Momenteel verzorgt hij cursussen over ethisch-wijsgerige onderwerpen in het algemeen en de godsdienstfilosofie van Spinoza in het bijzonder.

UIt eerdere evaluaties over deze docent:
"Buitengewoon boeiende colleges in de filosofie. Ingewikkelde materie toegankelijk gemaakt voor niet-specialisten."
" Het tempo lag uitdagend hoog. De inhoud was verrijkend en zodanig samengesteld dat ook hierin de uitdaging tot verder lezen/onderzoeken besloten ligt."