Menu

HOVO in Nijmegen
HOVO Utrecht en HOVO Brabant bieden gezamenlijk HOVO-cursussen aan in Nijmegen. Hierdoor kunnen we cursisten in Nijmegen weer voorzien van kennis en inspiratie met de vertrouwde HOVO-kwaliteit door bevlogen en veelal bekende docenten. U kunt kiezen uit een breed en gevarieerd aanbod van cursussen. Het volledige programma vindt u zowel hieronder op deze pagina als op de website van HOVO Utrecht hovoutrecht.nl/nijmegen.

Als u zich wilt aanmelden voor een cursus die door HOVO Utrecht wordt verzorgd, wordt u automatisch naar de juiste pagina doorgestuurd. Wanneer u zich inschrijft voor een cursus gelden tevens de inschrijfvoorwaarden van de HOVO-instelling die het programma uitvoert.

Hieronder ziet u het aanbod van cursussen die binnenkort starten in Nijmegen.

Geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen Frederik Erens start maandag 23 oktober

In deze cursus komt de zeer gecompliceerde maar boeiende geschiedenis aan bod van Estland, Letland en Litouwen. Dit als achtergrondinformatie over drie nieuwe lidstaten van de Europese Unie en de NAVO. Daarnaast komt de diversiteit aan de orde op het gebied van taal, cultuur, etnische minderheden, architectuur en muziek. Voor meer info klik hier

Romeins Gelderland, Het begin van de Nederlandse geschiedenis- Paul van der Heijden start dinsdag 24 oktober

Deze cursus behandelt vele facetten van het leven in de Romeinse tijd aan de hand van de huidige stand van archeologisch onderzoek. Hardnekkige vooroordelen uit oude schoolboekjes zullen plaatsmaken voor een veel genuanceerder en kleurrijker beeld van deze bijzondere periode. Voor meer info klik hier

Leergang levenswetenschappen, deel 1 (introductiecursus) Ruud Licht start vrijdag 27 oktober

Celbiologie onderzoekt hoe cellen werken en hoe deze samen de weefsels en de systemen van het lichaam vormen. Waar cellen niet goed samenwerken ontstaat ziekte. Een steeds beter begrip van de celbiologie lijdt tot nieuwe therapieën, zoals (mRNA-)vaccins, en tot meer inzicht in wat leven eigenlijk is. Deze cursus is de eerste van de vierdelige leergang Levenswetenschappen. Voor meer info klik hier

China – verleden en heden Peter Rietbergen start woensdag 1 november

China is, beseffen we intussen, naast de Verenigde Staten de misschien wel meest-bepalende speler op het wereldtoneel. Het is ook de staat die de langste organisatorische en culturele continuïteit heeft. Wie de wereld – heden en toekomst – wil begrijpen, moet China leren kennen. Voor meer info klik hier

Zes bijzondere vrouwen in de kunst Lisette le Blanc start donderdag 2 november

Het leven en werk van zes vrouwen in de kunsten worden behandeld. Voor meer info klik hier

Wat weten we van ons brein? Wil Smeets start maandag 6 november

Het menselijk brein is het meest complexe orgaan in ons lichaam. De afgelopen decennia hebben we een explosieve ontwikkeling gezien in onze kennis van het brein, mede mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van nieuwe medische technologieën. Deze cursus, waarin het zieke brein centraal staat, bestaat uit vier interactieve hoorcolleges. Voor meer info klik hier

Themadag Leuk(er) oud worden – Andreas Wismeijer – Dinsdag 14 november

Tijdens deze themadag gaan we kennis maken met inzichten uit de positieve psychologie die ons leven leuker en zinvoller maken. We gaan zien dat ouder worden vele kansen biedt op geluk en welzijn, en met de praktische tips doet u direct uw voordeel. Voor meer info klik hier

Leergang De vroege geschiedenis van Europa, deel 8 – Johan Hendriks – Dinsdag 23 januari

In de vijfde eeuw zien we de contouren van een nieuw Europa ontstaan. In het noordwesten krijgen de Franken de overhand en ontstaat de Merovingische maatschappij. Anders dan lang werd gedacht steunt die zwaar op de Romeinse erfenis, maar groeit uit tot iets nieuws. Voor meer info klik hier

Moderne Architectuur in Duitsland vanaf 1900 – Joris van Sleeuwen – Woensdag 24 januari

Duitse moderne architectuur strekt zich verder uit dan het Bauhaus-cliché. In de jaren 20 zijn expressionisme en traditionalisme even belangrijk als modernisme, en na 1945 ontwikkelt de DDR haar eigen architectuur. In het late 20e-eeuwse architectuurdebat spelen internationaal gezien Kleihues, Ungers en Kollhoff een cruciale rol. Voor meer info klik hier

Thüringen en Saksen – Peter van Nunen – Woensdag 24 januari

Eisenach, Erfurt, Weimar, Leipzig, bekende namen van prachtige steden vol historie en cultuur, die dicht bij elkaar liggen in een ten onrechte vergeten stuk Duitsland, dat vanaf het Thüringer Wald tot voorbij Dresden en de Sächsische Schweiz ook door zijn natuur imponeert. Cultuurhistorische dwaaltochten door vergeten delen van een onbekende buurman. Voor meer info klik hier

Het Goede, het Schone, het Sublieme – Arnold Ziegelaar – Donderdag 25 januari

Het vierde deel van de leergang behandelt ethiek en esthetiek. Ethiek omvat goed en kwaad, moraliteit, met opvattingen van Aristoteles, Kant, Schopenhauer, Nietzsche en Levinas. Esthetiek betreft schoonheidservaringen, met inzichten van Plotinus, Kant en Heidegger, geïllustreerd met schilderijen en gedichten. Voor meer info klik hier

Leergang levenswetenschappen, deel 2 Biotechnologie – Ruud Licht – Vrijdag 26 januari

Deze cursus is de tweede van de vierdelige leergang Levenswetenschappen en behandelt de biotechnologie. Biotechnologie is het aanpassen van leven voor onze eigen doeleinden, niet alleen van bacteriën en planten maar ook mensen. De ontwikkelingen gaan snel en zijn soms ingrijpend. Voor meer info klik hier

Van VOC-kolonie tot Nelson Mandela (1652 – 1999) – Jac Geurts – Maandag 29 januari

Zijn de Nederlanders de ‘uitvinders’ van de apartheid in Zuid-Afrika? Voor meer info klik hier

De toekomst van Europa – Ivo Peeters – Woensdag 31 januari

De EU in lastig vaarwater. Voor meer info klik hier

Stoïcijns denken & doen – Remko van Broekhoven – Donderdag 1 februari

Onverstoorbaarheid in onze tijd. Voor meer info klik hier

Imago mundi – Kathleen Nieuwenhuisen – Maandag 5 februari

Het middeleeuwse wereldbeeld in kunst en iconografie 1100-1500. Voor meer info klik hier

Had Francis Fukuyama ongelijk? – Theo de Wit – Woensdag 7 februari

Liberale democratie onder vuur. Voor meer info klik hier

Geschiedenis van de klassieke muziek – deel 1 – Joop van Velzen – Dinsdag 20 februari

In deze eerste cursus komt de muziek van antieke cultuurvolken tot klinken. Voor meer info klik hier

Historische bouwstijlen en interieurkunst – Frederik Erens – Dinsdag 27 februari

Nederland heeft nog steeds een rijk patrimonium aan bouwstijlen; de oude steden en het landschap om ons heen zijn ware schatkamers. Deze cursus gaat in op de algemene historische bouwstijlen vanaf de oudheid tot ca. 1980 en hoe wij deze kunnen terugvinden in ons land, met name in Zuid-Nederland en Vlaanderen. Voor meer info klik hier

Bio Hotspot Nijmegen – Kees Boele – Vrijdag 22 maart

Landschap, ecologie en bedreigingen. Voor meer info klik hier

Themadag Frans Hals, zijn tijd ver vooruit – Thea Willemsen – Woensdag 27 maart

In deze themadag staat het werk en de stijl van Frans Hals centraal, een van de meest bepalende schilders van de 17de eeuw. Zijn topstukken zie je vanaf 16 februari 2024 in het Rijksmuseum. Uit het enorme oeuvre van Frans Hals is een selectie van zo’n 50 sleutelwerken gemaakt. Voor meer info klik hier

Brochures
Bekijk de flyer met het complete cursusaanbod winter & voorjaar 2024.