Menu

HOVO in Nijmegen
HOVO Utrecht en HOVO Brabant bieden gezamenlijk HOVO-cursussen aan in Nijmegen. Hierdoor kunnen we cursisten in Nijmegen weer voorzien van kennis en inspiratie met de vertrouwde HOVO-kwaliteit door bevlogen en veelal bekende docenten. U kunt kiezen uit een breed en gevarieerd aanbod van cursussen. Het volledige programma vindt u zowel hieronder op deze pagina als op de website van HOVO Utrecht hovoutrecht.nl/nijmegen.

Als u zich wilt aanmelden voor een cursus die door HOVO Utrecht wordt verzorgd, wordt u automatisch naar de juiste pagina doorgestuurd. Wanneer u zich inschrijft voor een cursus gelden tevens de inschrijfvoorwaarden van de HOVO-instelling die het programma uitvoert.

Hieronder ziet u het complete aanbod in Nijmegen.

Geologie en landschappen van Europa – Marcel van Schoor woensdag 2 november

In deze cursus gaat u samen met de docent de geologische geschiedenis van Europa ontrafelen. Voor meer info klik hier

De wereld in de 21e eeuw: geopolitiek en haar achtergronden- K. Ackerman/P. Rietbergen woensdag 2 november

Globalisering, tot de vroege 21e eeuw meer een modewoord, is de afgelopen jaren een realiteit geworden die elk leven raakt. De grootmachten van het moment spelen een bepalende rol in de vormgeving van die realiteit, ten goede en ten kwade. Deze cursus onderzoekt de belangrijkste achtergronden van hun geopolitieke (inter-)acties. Voor meer info klik hier

De gouden route naar Samarkand Peter van Nunen donderdag 3 november

Samarkand is een magische en evocatieve naam, een gezegend letter- en klankspel dat met je ziel aan de haal gaat. De kadans van het woord alleen al bracht talloos veel dichters in vervoering en “De vertellingen van duizend-en-één nacht” hebben hier hun oorsprong. Verhalen over de geschiedenis van “het mooiste gelaat dat de aarde de maan ooit heeft getoond”. Voor meer info klik hier

Culturele renaissance in Armenië en Georgië: Cultuurhistorische verkenning van ’s werelds oudste christelijke beschavingen – Karel Onwijn donderdag 3 november

Cultuurhistorische verkenning van ’s werelds oudste christelijke beschavingen. Voor meer info klik hier

Themadag Hechting: Samen veilig – Andreas Wismeijer woensdag 16 novemer

Hoe wij omgaan met onze sociale wereld wordt beïnvloed door de vroege leerervaringen met onze ouders of verzorgers. Dit wordt hechting genoemd: de duurzame emotionele relatie tussen een kind en de opvoeders. Deze vroege ervaringen met de opvoeders vormt de blauwdruk waarmee wij vervolgens onze sociale relaties vormgeven. Voor meer info klik hier

Elke maand 3 componisten uit 3 bepalende periodes met pure, muzikale schoonheid Joop van Velzen dinsdag 31 januari

Een representatief overzicht en inzicht in de desbetreffende componisten en hun werken. vanuit een bepaalde periode. Voor meer info klik hier

Leergang De vroege geschiedenis van Europa deel 6 Johan Hendriks dinsdag 31 januari

De Romeinen zorgen ervoor dat mensen in Europa anders gaan leven. Het leven krijgt een nieuwe cadans en men maakt kennis met grootschalige publieksattracties. We bekijken hoe vertier en economie hand in hand gaan om de mensen een winstgevend én opwindend leven te bieden. Voor meer info klik hier

Geschiedenis van vormgeving en interieurarchitectuur na WO II – Ineke Beeling woensdag 1 februari

Verandert de interieurarchitectuur en vormgeving onder invloed van de oorlog.  Voor meer info klik hier

Leergang Architectuur deel 6: Architectuur 1980- 2000 Joris van Sleeuwen woensdag 1 februari

Het einde van de 20e eeuw werd gekenmerkt door de opkomst van de zgn “star-architecten”. Hun werk kreeg veel aandacht in de media en vakwereld. Tien vertegenwoordigers van deze groep zeer bekende architecten vertegenwoordigen samen de meest uiteenlopende visies op de huidige en toekomstige architectuur. Voor meer info klik hier

Leergang filosofie deel 2; Het moeilijke probleem van het bewustzijn Arnold Ziegelaar donderdag 2 februari

De cursus geeft inleidend inzicht in het moeilijke probleem van de verklaring van bewustzijn en in het hedendaagse debat binnen de bewustzijnsfilosofie. Voor meer info klik hier

En waarom we er nog niet uit zijn Robert Keurntjes vrijdag 3 februari

Is bewustzijn een elementaire eigenschap die zelfs op kwantumniveau al aanwezig is? Of is bewustzijn het resultaat van complexe interactie tussen een organisme en haar omgeving? Voor meer info klik hier

Nieuwe natuurkunde van de twintigste eeuw Jan-Willem Lackamp maandag 27 februari

Aan het eind van de negentiende eeuw dachten natuurkundigen dat ze alle natuurkundige wetten ontdekt hadden. Het vakgebied was in wezen af. Hoezeer zaten ze ernaast! Nieuwe inzichten bleken onontkoombaar. Voor meer info klik hier

De mooiste resultaten van de Hubble en de James Webb ruimtetelescoop Henny Lamers dinsdag 28 februari

Wat leren we aan de hand van beelden en films van de opnamen van De ‘Hubble’ telescoop? Voor meer info klik hier

Art Nouveau en Art Déco Frederik Erens donderdag 2 maart

Tussen 1890 en 1930 was er in Nederland en daarbuiten een vernieuwingsbeweging te zien die door middel van kunst en architectuur de gehele maatschappij wilde verbeteren. Deze vernieuwing was te zien op het gebied van kunst. Voor meer info klik hier

De lange martelgang van de Afro-Amerikanen – Bouke de Vos maandag 6 maart

De ‘martelgang’ van de Afro-Amerikanen door de eeuwen heen, 250 jaar in slavernij en 150 jaar daarna in wisselende perioden van rechten en rechteloosheid, betrekkelijke vrijheid en dan weer onderdrukking en discriminatie. Voor meer info klik hier

Het Oude Egypte Huub Pragt maandag 6 maart

Levendige voorstellingen op de wanden van graven geven ons een indruk van een geïdealiseerd dagelijks leven in het Oude Egypte. Gebruiksvoorwerpen en ostraka die zijn teruggevonden, geven een genuanceerder beeld van het leven van alledag in de tijd van de farao’s. Voor meer info klik hier

Themadag Zicht op Johannes Vermeer Thea Willemsen woensdag 8 maart

Deze cursus gaat in op het leven en werk van Vermeer waarbij de resultaten van nieuw onderzoek aan bod komen. Het Rijksmuseum organiseert dit voorjaar een tentoonstelling en brengt de meeste van Vermeers schilderijen samen. Museum Het Prinsenhof in Delft organiseert tegelijkertijd een expositie rond Vermeers leven met aandacht voor 17de-eeuwse cultuurhistorische achtergronden. Voor meer info klik hier

Cultuurhistorische achtergronden bij een conflict – Karel Onwijn donderdag 8 maart

Aandacht voor de politieke en culturele geschiedenis van het grootste land van Europa, Oekraïne.  Voor meer info klik hier

Een inleiding in het denken van Hannah Arendt Laurens ten Kate donderdag 9 maart

Het werk van Hannah Arendt (1906-1975), hoe willen we ons verhouden tot elkaar en tot de wereld. Voor meer info klik hier

Het gezonde brein Wil Smeets maandag 3 april

Een overzicht van onze huidige kennis van de structuur en het functioneren van ons brein.Voor meer info klik hier

Themadag Persoonlijkheidspsychologie; Ik ben, ik ben, wie jij niet bent Andreas Wismeijer maandag 10 april

De persoonlijkheidspsychologie probeert een antwoord te geven op de vraag hoe mensen omgaan met de wereld om hen heen en bestudeert waarom mensen van elkaar kunnen verschillen maar ook juist op elkaar lijken. Tijdens deze themadag komen de belangrijkste theorieën en inzichten met betrekking tot de persoonlijkheid aan bod. Voor meer info klik hier

Brochures
In deze flyer geven we een beknopt overzicht van het cursusaanbod zomer en najaar 2022.