Menu

HOVO in Nijmegen
Eind 2020 heeft HOVO Nijmegen haar deuren moeten sluiten. Om in de regio Nijmegen actief te blijven bieden HOVO Utrecht en HOVO Brabant gezamenlijk HOVO-cursussen aan op locaties in Nijmegen. Hierdoor kunnen we cursisten in Nijmegen weer voorzien van kennis en inspiratie met de vertrouwde HOVO-kwaliteit door bevolgen en veelal bekende docenten. U kunt dit najaar kiezen uit een aanbod van 20 cursussen; 10 georganiseerd door HOVO Utrecht en 10 georganiseerd door HOVO Brabant waaronder 2 themadagen. Het volledige programma vindt u zowel hieronder op deze pagina als op de website van HOVO Utrecht hovoutrecht.nl/nijmegen.

Als u zich wilt aanmelden voor een cursus die door HOVO Utrecht wordt verzorgd, wordt u automatisch naar de juiste pagina doorgestuurd. Wanneer u zich inschrijft voor een cursus gelden tevens de inschrijfvoorwaarden van de HOVO-instelling die het programma uitvoert.

Hieronder ziet u het complete najaarsaanbod in Nijmegen.

Film en filosofie, de strijd om onze subjectiviteit – Rob van Gerwen – Start woensdag 15 september 10.15 – 13.15 uur

Kijk met een filosofische blik naar films en zie de worsteling van personages met hun eigen subjectiviteit. Voor meer info en mogelijkheid tot inschrijving klik hier

Leergang Architectuur, deel 3, de 19e eeuw – Joris van Sleeuwen
Start woensdag 22 september 10.30 – 12.15 uur

De geschiedenis van de architectuur in de 19e eeuw wordt gekenmerkt door het hernieuwde gebruik van historische stijlen in combinatie met nieuwe materialen (ijzer en staal) en constructies. Met name in de snelgroeiende steden is de behoefte aan nieuw soort gebouwen (kantoren, fabrieken). Deze ontwikkeling ligt ten grondslag aan een nieuwe typologie in de architectuur.
Voor meer info en mogelijkheid tot inschrijving klik hier

Geschiedenis van de klassieke muziek, 20e en 21e eeuw – Joop van Velzen
Start donderdag 23 september 10.30 – 12.15 uur

Uitgangspunt blijft de evolutie door de eeuwen heen van zowel de geestelijke als de wereldlijke muziek genres afkomstig van alle continenten. Voor meer info en mogelijkheid tot inschrijving klik hier

De Kaukasus tussen Oriënt en Avondland – Peter van Nunen
Start donderdag 23 september 10.30 – 12.15 uur

Met veel beeldmateriaal wordt een virtuele reis gemaakt door de diverse landen van de Kaukasus waar een praktisch onberoerde natuur hand in hand gaat met bouwwerken die een in harmonie gegroeide cultuur uitstralen. Op bijna alle plekken wordt literatuur en muziek aangehaald om het verhaal te ondersteunen.
Voor meer info en mogelijkheid tot inschrijving klik hier

Welkom in de Apocalyps: filosofische reflecties over het nieuwe klimaatregime- Nico Dieteren
Start woensdag 29 september 10.30 – 12.15 uur

Door de Corona-crisis zijn we als menselijke soort nogmaals met de neus op de harde feiten gedrukt: we zijn niet langer de hoofdrolspeler op het wereldtoneel, maar er dienen zich andere actoren of agentia aan. Wat zijn de gevolgen van deze fundamentele verandering?
Voor meer info en mogelijkheid tot inschrijving klik hier

De Grote Vragen, inleiding in de filosofie – Arnold Ziegelaar
Start donderdag 30 september 15.00 – 16.45 uur

De Grote Vragen is een collegereeks waar wordt ingeleid in de belangrijke thema’s van de filosofie. Aan de hand van tien grote vragen bespreken we denkers uit 2500 jaar westerse filosofiegeschiedenis. We ervaren dat er geen definitief antwoord is, maar wel dat het verrijkend en verdiepend is om met grote vragen bezig te zijn.
Voor meer info en mogelijkheid tot inschrijving klik hier

Leergang Kunstgeschiedenis vanaf 1900, deel 1 – Frans Henk Hoekstra
Start vrijdag 1 oktober 10.30 – 12.15 uur

Deel één van een vijfdelige leergang kunstgeschiedenis vanaf 1900 tot heden. In het begin van de twintigste eeuw wisselen revolutionaire ideeën over schilderkunst elkaar in hoog tempo af: van Matisse, Kandinsky tot Malevich. Een fascinerende ontdekkingstocht met veel bekende en onbekende kunstenaars.
Voor meer info en mogelijkheid tot inschrijving klik hier

Leergang Kunst in Context, deel 1, Frans Henk Hoekstra
Start vrijdag 1 oktober 13.00 – 14.45 uur

Beeldbepalende kunstwerken staan centraal in de reeks Kunst in Context. Maatschappij, politiek, opdrachtgever, filosofie en/of religie, zijn omstandigheden waarbinnen een kunstwerk kan ontstaan.
Voor meer info en mogelijkheid tot inschrijving klik hier

Is de aarde uit haar evenwicht? Mondiale kringlopen ernstig verstoord – Jos Verhoeven
Start maandag 4 oktober 13.00 – 14.45 uur

Meer weten over de oorzaken van klimaatverandering? Over de verstoring van mondiale kringlopen van koolstof en stikstof en scenario’s voor de toekomst. Voor meer info en mogelijkheid tot inschrijving klik hier

Het Midden-Oosten, actualiteit verbonden met geschiedenis – Max Andela
Start vrijdag 8 oktober 10.30 – 12.15 uur

De actualiteiten van midden-Oosten worden besproken, oa de Arabische lente, Israel en Palestina en natuurlijk ook Syrie en Irak. Voor meer info en mogelijkheid tot inschrijving klik hier

Afweer en Corona, wat hebben we geleerd?, Ruud Licht
Start dinsdag 12 oktober 10.30 – 12.15 uur

In deze vijfdelige cursus krijgt u inzicht in hoe het afweersysteem ziekmakers zoals Corona bestrijdt. Dit is een lerend proces dat ook de basis vormt van vaccins. Er zal ook aandacht zijn voor de maatschappelijke ontwikkelingen die er mede voor hebben gezorgd dat Corona zo’n groot probleem is geworden.
Voor meer info en mogelijkheid tot inschrijving klik hier

Architectuur op de UNESCO Werelderfgoedlijst, van Borobudur tot Opera House, Joris van Sleeuwen
Start woensdag 13 oktober 13.00 – 14.45 uur

In 1972 stelde UNESCO een lijst met de belangrijkste erfgoederen ter wereld samen: de UNESCO Werelderfgoedlijst. Tot het cultuurerfgoed behoren historische (binnen)steden, paleizen en kastelen, tempelcomplexen, moskeeën, gebouwen voor cultuur en kunst, parlementsgebouwen en industriecomplexen. In deze cursus passeren een aantal wonderbaarlijke, indrukwekkende en mysterieuze gebouwen van de lijst de revue.
Voor meer info en mogelijkheid tot inschrijving klik hier

Inleiding in de toegepaste psychologie – Netty van den Hoven
Start dinsdag 26 oktober 13.00 – 14.45 uur

Mensen willen begrijpen wat er in hun omgeving gebeurt en waarom mensen handelen, zoals ze doen. De psychologie als wetenschap probeert op grond van  wetenschappelijk onderzoek menselijk gedrag te beschrijven en te verklaren.
Voor meer info en mogelijkheid tot inschrijving klik hier

Philosophy of mind over bewustzijn en persoonlijke identiteit – Robert Keurntjes
Start donderdag 28 oktober 13.00 – 14.45 uur

Een inleiding in philosophy of mind dat een hedendaagse kijk geeft op de mens en ons bewustzijn in relatie tot wetenschappelijke ontdekkingen.
Voor meer info en mogelijkheid tot inschrijving klik hier

Het Nederlands landschap(in)zien is beleven – Ad Woudstra – Start vrijdag 29 oktober 13.00 – 14.45 uur

In deze cursus leert u de karakteristieken van de Nederlandse landschappen kennen door te kijken naar de geologische ontstaanswijze maar vervolgens ook in te gaan op de ingebruikname door de mens.
Voor meer info en mogelijkheid tot inschrijving klik hier

Het zesde werelddeel, een cultuurhistorische verkenning van Rusland – Karel Onwijn
Start dinsdag 2 november 10.30 – 12.15 uur

U maakt uitgebreid kennis met de politieke en culturele geschiedenis van Rusland. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de contemporaine ontwikkelingen en wordt er gebruikgemaakt van de rijke vruchten van de Russische literatuur, film en muziek. Voor meer info en mogelijkheid tot inschrijving klik hier

Vulkanisme, over magma, erupties en vulkanen in het systeem aarde – Marcel van Schoor
Start woensdag 3 november 13.00 -14.45 uur

Vulkanen staan bekend om hun gespleten persoonlijkheid. Ze stralen serene rust uit of verspreiden nietsontziende verwoesting. Een explosieve cursus waarin veel brandende vragen worden beantwoord.
Voor meer info en mogelijkheid tot inschrijving klik hier

Interculturele ontmoetingen in de kunst, kunsthistorische ontdekkingen – Lisette Le Blanc
Start donderdag 4 november 10.30 – 12.15 uur

Door de wisselwerking te bekijken van kunst in verschillende culturen komt u tot mooie overeenkomsten. Voor meer info en mogelijkheid tot inschrijving klik hier

Themadag Filosofie en Islam, hoe middeleeuwse Arabieren wetenschap en filosofie naar Europa brachten – Gerko Tempelman,
Dinsdag 16 november 10.00 -15.45 uur

De islam komt er in het hedendaagse debat over het vrije denken slecht van af. Maar in de middeleeuwen waren de rollen in het debat over tolerantie en vrijheid precies omgedraaid. Deze studiedag neemt je mee in het vergeten verhaal van de gouden eeuwen van de islam. Voor meer info en mogelijkheid tot inschrijving klik hier

Themadag De sociale mens, van ik naar wij – Andreas Wismeijer,
Maandag 13 december 10.00 -15.45 uur

Psychologie is de wetenschap van gedrag. Tijdens deze dag zullen we leren dat een groot deel van ons gedrag een sociale oorsprong heeft, zelfs wanneer we dat niet direct zien. Evolutie, communicatie, en zelfs eenzaamheid: ze hangen nauw met elkaar samen. Voor meer info en mogelijkheid tot inschrijving klik hier

Brochures
Dit jaar brengen wij geen brochure uit. Wel kunt u via deze informatiefolder een beeld krijgen van ons aanbod. Het complete cursusaanbod treft u hier.