CORONA PROTOCOL
Wat zijn de afspraken m.b.t. corona?

Wij vragen uw aandacht voor de volgende afspraken die wij met elkaar maken, om voor iedereen zo veilig mogelijk de colleges te kunnen volgen:

Klachten:
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Bij verschijnselen van COVID-19: aanhoudend hoesten, verkoudheid, koorts en verlies van reuk en smaak, of als een huisgenoot klachten heeft en of positief getest is, komt u niet naar college.

Voor aanvang:
Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar binnen.
Iedere cursist blijft zowel in de gang als in het lokaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn mensen die in hetzelfde huishouden wonen.

Tijdens de les:
Iedere cursist blijft zowel in de gang als in het lokaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn mensen die in hetzelfde huishouden wonen.

Pauze:
Tijdens de colleges is voorzien in een pauze van een kwartier. Beperk uw bewegingen zoveel mogelijk en geef elkaar de ruimte.

Na afloop:
Blijf niet langer aanwezig dan nodig is.

De docent:
Uw docent blijft ook op 1,5 meter afstand. Wanneer de docent verschijnselen van COVID-19 heeft óf iemand in zijn/haar huishouden klachten heeft, dan gaat het college niet door. U wordt hiervan per email op de hoogte gesteld.

Hygiëne:
Gebruik desinfecterende gel bij binnenkomst. Was uw handen goed en vaak en kom niet aan uw gezicht met uw handen. Schud geen handen en nies en hoest zachtjes in uw elleboog. Maak gebruik van papieren zakdoekjes.

Groepsgrootte:
De overheid schrijft een maximale groepsgrootte van 100 mensen, inclusief docent. In verband met de 1,5 meter afstandsregel wordt deze groepsgrootte echter zelden/nooit gehaald.

Liftgebruik:
Beperk het gebruik van de lift en neem zoveel mogelijk de trap indien uw fysieke toestand dit toelaat. Zorg ook in de lift voor minimaal 1,5 meter afstand. Als dat niet mogelijk is, is slechts 1 persoon in de lift toegestaan.


INFORMATIE OVER CORONA
Hoe gaat HOVO Brabant met de richtlijnen om?

Mogelijk vraagt u zich af hoe wij omgaan met Covid19 en de ontwikkelingen die daarbij horen. Uiteraard hebben wij hier voldoende maatregelen voor getroffen! Ook wanneer de situatie zou verslechteren, zijn we hier klaar voor. Graag lichten wij hieronder een en ander toe. Zo kunt u met een gerust hart genieten van een cursus, themadag of kindercollege.

Richtlijnen RIVM
Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM. Er zijn 4 belangrijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus: als je klachten hebt, blijf je thuis en je laat je testen. Je zorgt voor een goede hygiëne en je houdt 1,5 meter afstand van anderen

Groepsgrootte en 1,5 meter afstand
HOVO Brabant organiseert de komende periode activiteiten in kleinere groepen, zodat er goed rekening gehouden kan worden met 1,5 meter afstand. Op elke leslocatie is voldoende ruimte tussen de zitplaatsen en
is er gekeken naar voldoende loopruimte. De capaciteit per cursus is daardoor beperkt.

Mondkapjes niet verplicht
HOVO Brabant volgt en hanteert de richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat het dragen van mondkapjes niet verplicht is op de leslocaties. Het staat docenten en cursisten vrij om ervoor te kiezen om wel een
mondkapje te dragen.

Als u klachten heeft
Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) moet u thuisblijven. Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder
neusverstopping) komt u niet naar college.

Als uw docent klachten heeft
Ook uw docent moet thuisblijven bij (milde) klachten. In dat geval komt het college te vervallen en wordt deze aan het einde van de cursus ingehaald. De volgende week heeft u zonder tegenbericht gewoon weer les in de
zaal. Dit geldt alleen voor collegereeksen, voor eenmalige activiteiten wordt geprobeerd een andere datum te plannen.

Bij een nieuwe lockdown
Wanneer er een nieuwe lockdown wordt afgekondigd, zullen we in eerste instantie bekijken naar de lengte van de periode. Als deze langer dan twee weken is, gaan we over tot hervatten van de colleges via online tools
zoals zoom. Over het verloop van eenmalige activiteiten zullen wij u in het geval van een nieuwe lockdown t.z.t. informeren.

Voor aanvang cursus
U ontvangt een week voor aanvang van de cursus het rooster, het protocol en eventuele verdere informatie over de locatie.

Annuleringsvoorwaarden
Vanwege de onstabiele tijd waarin we ons bevinden heeft HOVO Brabant besloten om de annuleringsvoorwaarden tijdelijk te versoepelen. Dit houdt in dat u in plaats van de standaard 3 weken nu tot uiterlijk 1 dag vóór aanvang van een cursus kosteloos kunt annuleren.

Wanneer een cursus niet doorgaat
Een cursus kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers. Wanneer er twee weken voor aanvang van de cursus onvoldoende inschrijvingen zijn om de cursus door te kunnen laten gaan, laten we u dat zo snel mogelijk weten. U kunt zich dan zo mogelijk nog inschrijven voor een andere cursus naar keuze. Uiteraard wordt reeds betaald cursusgeld z.s.m. teruggestort

Vragen?
Heeft u vragen? Kijkt u bij de veelgestelde vragen en antwoorden. Blijft uw vraag onbeantwoord stuur ons dan een mail met uw vraag via: info@hovobrabant.nl

Het protocol downloaden? Klik dan hier
Het informatiedocument downloaden? Klik dan hier