Leergangen

Een leergang is een samenhangend geheel van cursussen die over verschillende semesters heen gegeven worden. Zo’n leergang verbindt het positieve van het vrij kunnen kiezen uit een groot aanbod met de behoefte aan verdieping en samenhang op een thema. Over het algemeen wordt een leergang ontwikkeld door een docent en worden de cursussen steeds in dezelfde lesplaats aangeboden. Voor iedere leergang geldt dat de aangeboden cursussen ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd. U kunt dus op ieder moment instappen in de leergang van uw keuze.

Brochures

Ieder seizoen verschijnt er een nieuwe cursusbrochure met het actuele aanbod.

Brochure zomer 2015

Cursus uitgelicht

De zangers van de opera

De zangers van de opera

Zomercursus

De stem is het meest persoonlijke ‘instrument’ dat er bestaat; er zijn geen twee stemmen aan elkaar gelijk. Met veel geluid- en beeldfragmenten zal hier nader op in worden gegaan. 

meer informatie

Sluiten