Menu

The summer of art

Zomercursus

Overzicht van de actuele kunst naar aanleiding van de drie grote kunstevenementen van zomer 2017

The summer of art

Met de Documenta in Athene gaat de bij voorbaat unieke kunstzomer van 2017 van start. Uniek alleen al omdat de drie belangrijkste kunstevenementen ter wereld er in samenkomen: Skulptur Projekte in Münster, de Documenta in Kassel en Athene en de Biënnale in Venetië. De eerste wordt eens in de 10 jaar gehouden en biedt een groots opgezet overzicht van actuele object-, installatie- en beeldhouwkunst. De tweede is er elke 5 jaar en geldt als de belangrijkste tentoonstelling van actuele beeldende kunst in de wereld. De laatste is het opwindende spektakel dat elke 2 jaar het internationale kunstbedrijf in zijn volle breedte toont.

In The Summer of Art doet Ko van Dun verslag van de evenementen en gaat hij via het verhaal van de kunst dieper in op de grote thema’s als beeldcultuur, consumentisme, globalisering en netwerkwereld. Wie zijn we? Waar zijn we? Hoe zijn we er gekomen? Het zijn vragen die in onze tijd een steeds grotere lading hebben gekregen. De kunstzomer van 2017 zal er op alle mogelijke manieren van getuigen.
Voor het eerst in haar geschiedenis zal de Documenta komend voorjaar ook buiten Kassel plaatsvinden. Athene wordt als tweede en gelijkwaardige locatie ingericht. Learning from Athens is de werktitel die directeur Adam Szymczyk voor zijn aflevering van het evenement hanteert. De argumenten die hij hiervoor aanvoert komen enerzijds voort uit de behoefte om de rol en de betekenis van de Documenta als instituut aan de orde te stellen en anderzijds uit het besef dat Athene de afgelopen jaren met twee crises, die van de EU en die van de vluchtelingen, hét brandpunt van het nieuws was. Hoe, wie en wat precies is nog steeds onbekend, maar dat de show als geheel een diepgaande, historisch onderbouwde en politiek beladen reflectie op Europa wordt, ligt voor de hand. Duitsland - Griekenland: het affiche is even uitdagend als actueel.

Ook van de Biënnale en Skulptur Projekte is nog weinig concreets bekend. Wél is duidelijk dat deze tentoonstellingen minder politiek zullen zijn. Wat niet betekent dat uit de kunst in Venetië en Münster minder urgentie zal spreken. Op een andere manier, dat wel, meer vanuit een persoonlijk, existentieel perspectief, of ook als zuiver artistieke respons.

Hoe het ook zij, juist dit soort verschillen zullen bijdragen aan zowel de breedte als de diepte van de cursus.

Vrijdag 7 juli

09.30 – 09.45

Ontvangst met koffie/thee

09.45 – 10.45

Blok 1: The State of the Art

10.45 – 11.00

Koffie/thee-pauze

11.00 – 12.30

Blok 2: Documenta Athene

12.30 – 13.30

Gezamenlijke lunchpauze

13.30 – 14.15

Blok 3: Biënnale Venetië

14.15 – 14.30

Korte pauze

14.30 – 15.15

Blok 4: Documenta Kassel

15.15 – 15.30

Koffie/thee-pauze

15.30 – 16.30

Blok 5: Skulptur Projekte Münster

16.30 uur

Afsluitende borrel

 • Cursusnummer: 17Z04
 • Vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Zomer 2017
 • Dag: Vrijdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  23 juni 2017
 • Tijd: 09.45 tot 16:30 uur
 • Cursusdata: 07-jul,
 • Prijs: € 95.00 inclusief koffie/thee, lunch en afsluitend drankje
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent levert beeld- en tekstmateriaal aan via We Transfer

Ko Dun

Ko van Dun studeerde aan de kunstacademie Tilburg en is docent beeldende vorming. Hij verzorgt cursussen kunstgeschiedenis voor o.a. HOVO Limburg en verder lezingen en kunstreizen. Meer informatie op www.kovandun.nl