Cursusaanbod

Hier vindt u ons volledige cursusaanbod van dit moment. De cursussen in deze lijst staan in volgorde van aanvangsdatum. Wanneer u een specifieke dag, lesplaats, periode of vakgebied zoekt, kunt u met behulp van de filter hiernaast de betreffende cursussen selecteren.

 • Taalfilosofie in de 21e eeuw

  docent:
  dag: Vrijdag | in: Eindhoven | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Filosofie

  Taalfilosofie in de 21e eeuw

  Cursus waarin we de verschillende voor de hedendaagse filosofie historisch belangrijke en de meest recente opvattingen over taal en betekenis onderzoeken en beoordelen.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Van Socrates tot Lodewijk XVI

  docent:
  dag: Donderdag | in: Eindhoven | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Geschiedenis

  Van Socrates tot Lodewijk XVI

  Het centrale thema dat aan de hand van deze veroordelingen wordt behandeld is de ontwikkeling – zowel in de praktijk als in het denken - van de verhouding tussen macht (staat en kerk) en onderdaan in West-Europa vanaf de klassieke oudheid tot de Franse revolutie

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Architectuur deel VI

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Architectuur deel VI

  Naarmate de 19e eeuw vorderde, werden de historische stijlen niet meer blindelings nagebootst maar gezien als een bron waaruit de architecten elementen konden putten die hun fantasie prikkelden en waarbij in elk gebouw de eigen individualiteit tot gelding werd gebracht.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Nederlandse architectuur deel IV

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Nederlandse architectuur deel IV

  De grote maatschappelijke veranderingen rond 1900 zijn ook zichtbaar in de architectuur van de eerste helft van de 20e eeuw. Nieuwe typen gebouwen vragen om een andere opzet en ontwerp, waarvoor de traditionele, historiserende stijlen niet meer toereikend zijn. 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Kijken naar Kunst en Cultuur Tilburg

  docent:
  dag: Woensdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Kijken naar Kunst en Cultuur Tilburg

  Aan het einde van de 18de eeuw kwam er verandering in het idee dat alles met de rede verklaarbaar was. Binnen het milieu van schrijvers, kunstenaars, filosofen en componisten ontwikkelde zich een nieuwe houding ten opzichte van het bestaande rationele wereldbeeld: de Romantiek. Zij wilden aantonen dat het gevoel belangrijker was dan de rede.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Kijken doe je met je brein

  docent:
  dag: Woensdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Mens en maatschappij

  Kijken doe je met je brein

  Het oog wordt wel vergeleken met een fototoestel. Er zit inderdaad een lens in en achter in liggen gevoelige elementen, die ook in een fototoestel aanwezig zijn. De fotograaf die het toestel hanteert is de grote afwezige in ons brein. De mens kijkt met zijn brein, maar zit er niet in. 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Kijken naar Kunst en Cultuur Breda

  docent:
  dag: Donderdag | in: Breda | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Kijken naar Kunst en Cultuur Breda

  Aan het einde van de 18de eeuw kwam er verandering in het idee dat alles met de rede verklaarbaar was. Binnen het milieu van schrijvers, kunstenaars, filosofen en componisten ontwikkelde zich een nieuwe houding ten opzichte van het bestaande rationele wereldbeeld: de Romantiek. Zij wilden aantonen dat het gevoel belangrijker was dan de rede.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • De laat-Romeinse tijd

  docent:
  dag: Vrijdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Geschiedenis

  De laat-Romeinse tijd

  Na 235 AD raakt het Romeinse keizerrijk zijn grip kwijt op de gebeurtenissen; politici delven het onderspit tegen militairen, die niet bestand zijn tegen buitenlandse invallers. En van binnenuit manifesteert zich een nieuwe groep die steeds machtiger wordt: de christenen.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Verdieping in de persoonlijkheidspsychologie

  docent:
  dag: Vrijdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Mens en maatschappij

  Verdieping in de persoonlijkheidspsychologie

  De persoonlijkheidspsychologie probeert een antwoord te geven op hoe mensen omgaan met de wereld om zich heen en bestudeert hoe mensen van elkaar kunnen verschillen en ook juist op elkaar lijken. Daarnaast bestudeert het de vraag wat persoonlijkheid precies is, hoe het ontstaat en wat de functie is van persoonlijkheid. 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Transactionele analyse

  docent:
  dag: Maandag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Mens en maatschappij

  Transactionele analyse

  Eric Berne, een Amerikaans psychiater, ontwikkelde de Transactionele Analyse (TA). Dat is een verzameling opvattingen en modellen die ons kunnen helpen meer onszelf te worden, meer ‘naar binnen’ te gaan en meer geluk te ervaren. 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • De eigenzinnigheid van de hedendaagse roman

  docent:
  dag: Maandag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Taal en letteren

  De eigenzinnigheid van de hedendaagse roman

  De literaire roman heeft, als product en afspiegeling van deze tijd, te maken met grote maatschappelijke veranderingen, met de complexiteit van levensproblemen, met postmoderne kunstopvattingen etc. Hoe beïnvloeden globalisering, angst voor terrorisme en islamisering, media en  beeldcultuur, de schrijvers in hun verhalen, in hun verbeelding? 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Het moderne woonhuis: droom en uitdaging

  docent:
  dag: Maandag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Het moderne woonhuis: droom en uitdaging

  De wereldberoemde moderne villa-ontwerpen van de vorige eeuw vormen nog altijd mijlpalen in de geschiedenis van de moderne architectuur. Als zeldzame parels zijn het onnavolgbare iconen geworden. Kunnen zij nu nog als uitgangspunt voor het wonen worden gezien?

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Egyptologie I: Introductie in het oude Egypte

  docent:
  dag: Maandag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Egyptologie I: Introductie in het oude Egypte

  In deze cursus gaan we op zoek naar de essentie van de Oudegyptische cultuur. Vanuit verschillende invalshoeken krijgt u een samenhangend beeld van de oorsprong, ontwikkeling en kenmerken van deze veelzijdige beschaving.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • De klassieke wereld

  docent:
  dag: Maandag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  De klassieke wereld

  De Klassieke Wereld vertelt het verhaal van de kunst en de architectuur van Athene en Rome. Van de ontwikkeling van stadstaat naar wereldrijk, van geboorte, bloei en verval van een duizendjarig rijk en de wijze waarop dit uiteindelijk ook zijn einde vond. 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • La Belle époque

  docent:
  dag: Maandag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  La Belle époque

  La Belle Époque vertelt het verhaal van vroeg modernisme in de periode tussen de revolutie van 1848 en de Eerste Wereldoorlog. In Parijs, de grote metropool die in deze tijd volledig wordt verbouwd, ontwikkeld zich een geheel nieuwe esthetiek, die van de geëmancipeerde burger die met onthechte blik de wereld aanschouwd. 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Het oog in al zijn facetten

  docent:
  dag: Maandag | in: Eindhoven | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Multidisciplinair

  Het oog in al zijn facetten

  De docent, een oogarts, neemt u mee op een breed georiënteerde en rijk geïllustreerde reis naar de invloed van het zien op de geschiedenis, de kunst, de natuur de psychologie en onze omgang met elkaar. De docent zal u de wereld pop een andere manier laten ZIEN !

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Grieken en Romeinen

  docent:
  dag: Maandag | in: Eindhoven | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Grieken en Romeinen

  In deze cursus maakt u kennis met diverse aspecten van de Griekse en Romeinse cultuur: veel verhalen, maar ook bouwkunst, beeldende kunst, literatuur, filosofie en archeologie. In latere tijden zien we al deze facetten van de klassieke wereld terug.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Recht op privacy

  docent:
  dag: Maandag | in: Breda | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Rechtswetenschap

  Recht op privacy

  Met de voortschrijdende technologie wordt op grote schaal informatie over personen verwerkt. De kernvraag hierbij is: op welke wijze zijn de wettelijke regels, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelen, van toepassing?

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Genealogie

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Tilburg | seizoen: Avond 2014 | vakgebied: Geschiedenis

  Genealogie

  Een stamboom is méér dan een verzameling namen, data en plaatsen. Er zijn veel manieren om van een stamboom een uitgebreide familiegeschiedenis te maken. Bijzondere bronnen, historisch onderzoek, maar ook uw eigen familiearchief kunnen u daarbij helpen.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Ommekeer in de filosofie

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Filosofie

  Ommekeer in de filosofie

  In de geschiedenis van de wijsbegeerte keert het thema van ommekeer telkens terug, zij het steeds in een andere vorm. Aan de hand van een aantal filosofische teksten zullen we dit thema steeds vanuit een andere invalshoek belichten. 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Evolutiefilosofie

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Filosofie

  Evolutiefilosofie

  Twintigste eeuwse filosofen probeerden het darwinisme veelal te relativeren. In plaats daarvan is het beter te kijken hoeveel we ervan kunnen leren en welke speelruimte het ons nog biedt voor de invulling van begrippen als verantwoordelijkheid, moraal en zingeving.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Europese stedenbouw in de 19e en 20e eeuw

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Eindhoven | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Geschiedenis

  Europese stedenbouw in de 19e en 20e eeuw

  De ongekende veranderingen van onze steden in de afgelopen twee eeuwen zien we het duidelijkst in verschillende Europese hoofdsteden. Daar spreken de verhalen van machthebbers, architecten en utopisten het meest tot de verbeelding. 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Inleiding in de filosofie

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Eindhoven | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Filosofie

  Inleiding in de filosofie

  Op zoek naar de betekenis van filosofie voor het alledaagse  leven: de aloude vraag opnieuw gesteld, maar nu aan de hand van een oorspronkelijke tekst van één  van de twee grootmeesters uit de existentiefilosofie in de twintigste eeuw: Karl Jaspers ( 1883 – 1969).

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Exoplaneten

  docent:
  dag: Woensdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Natuurwetenschappen

  Exoplaneten

  Resultaten van de Kepler sonde geven aanleiding tot nieuwe ideeën over zonnestelsels en planeet systemen en: zijn er planeten met aardse eigenschappen, inclusief leven in welke vorm dan ook?

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Europese geschiedenis (II)

  docent:
  dag: Woensdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Geschiedenis

  Europese geschiedenis (II)

  Europa is een caleidoscoop van volkeren en culturen. Opvallend is dat elk land zijn ups en downs heeft gekend. Door de geschiedenis van de Europese landen in hun samenhang te bekijken, wordt duidelijk hoe de samenleving in Europa vorm kreeg.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • De gespannen boog

  docent:
  dag: Woensdag | in: 's-Hertogenbosch | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Multidisciplinair

  De gespannen boog

  Het leven is rijkgeschakeerd, maar ook tegenstrijdig. Het behelst emotionele, intellectuele, morele en religieuze uitdagingen die een evenwichtige benadering vragen. Wat zeggen dichters, schrijvers, kunstenaars, psychologen, denkers en mystici over zo’n spannend leven? Over kunst, denkkunst en levenskunst?

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • De tijd van het kunstwerk

  docent:
  dag: Woensdag | in: Eindhoven | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Multidisciplinair

  De tijd van het kunstwerk

  Wat vertellen filosofen ons over de tijd. Welke verbanden leggen zij met ontwikkelingen in de kunst en wat betekent dat voor het maken, ervaren en begrijpen van de kunstwerken die ons boeien? 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Darwinistische evolutietheorie als universele levenswetenschap

  docent:
  dag: Donderdag | in: Tilburg | seizoen: Avond 2014 | vakgebied: Multidisciplinair

  Darwinistische evolutietheorie als universele levenswetenschap

  Waarom Darwinistische evolutie nergens ophoudt. Het onderscheid natuur (genen) versus cultuur (memen) is artificieel. Niet alleen biologische systemen ontstaan en functioneren volgens Darwins wetten, maar ook de dynamiek van informatie (cultuur, bewustzijn, ideologie, taal, technologie) begrijpen we beter door een evolutionaire bril.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Duitsland

  docent:
  dag: Donderdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Multidisciplinair

  Duitsland

  Duitsland van 1871 tot heden met o.a. de rol van Bismarck, de biografieën van Hitler, de verwerking van de oorlogen, continuïteit en verandering na 1989, de SPD en de grote coalities, de sociale markteconomie, de crisis in de verzorgingsstaat en het veiligheidsbeleid vóór en na de val van de muur. 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • De intelligentie van dieren

  docent:
  dag: Donderdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Multidisciplinair

  De intelligentie van dieren

  Wetenschappelijk onderzoek naar de intelligentie of cognitie van dieren heeft de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen en tot opzienbarende ontdekkingen geleid over de fysieke en sociale intelligentie van allerlei dieren: van ratten en honden tot dolfijnen en grote mensapen. 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Kunst en het kwaad

  docent:
  dag: Donderdag | in: 's-Hertogenbosch | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Filosofie

  Kunst en het kwaad

  Deze cursus legt uit waarom kunstwerken authentiek moeten zijn (en niet vervalst), en wat we moeten denken van immorele kunst. Met duidelijke voorbeelden wordt het begrip van kunst uitgewerkt in het licht van wat er met kunst verkeerd kan gaan.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • De randen van de eeuwige stad

  docent:
  dag: Vrijdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  De randen van de eeuwige stad

  Wat je van Rome bijna nooit ziet! Wandelend langs de  muur  rond het historisch centrum  kom je veel  te weten over alle stadsmuren en poorten, wegen, verkeer, aquaducten en watervoorzieningen. Voor afwisseling zorgen uitstapjes de stad in of uit naar vaak onbekende monumenten.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Landschap en cultuurhistorie

  docent:
  dag: Vrijdag | in: 's-Hertogenbosch | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Landschap en cultuurhistorie

  Overal in het landschap om ons heen zijn resten uit het verleden te herkennen. Ze vertellen het verhaal van de mensen die hier voor ons hebben geleefd: hoe zij het gebied beleefd, ingericht en gebruikt hebben. Na het volgen van deze cursus bekijkt u uw omgeving met een heel andere blik!

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Schuilt in potentie in iedereen een massamoordenaar?

  docent:
  dag: Vrijdag | in: Eindhoven | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Filosofie

  Schuilt in potentie in iedereen een massamoordenaar?

  Worden mensen tot gruweldaden aangezet door goed georganiseerde (totalitaire) politieke systemen, die hun ‘onderdanen’ beroven van hun moraliteit? Of zijn het mensen met bepaalde kenmerken: met een beperkt moreel bewustzijn, weinig zelfinzicht, een tekort aan empathie en verantwoordelijkheid?

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Van kwaad tot erger

  docent:
  dag: Vrijdag | in: Breda | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Filosofie

  Van kwaad tot erger

  In de moderne tijd verandert de moraal ingrijpend. Niet langer is het God die de wet voorschrijft. De mens denkt zelf over goed en kwaad te beschikken. Waar leidt dit toe? In deze cursus filosofie volgen we de geschiedenis van de moderne moraal.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Celbiologie

  docent:
  dag: Donderdag | in: Eindhoven | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Natuurwetenschappen

  Celbiologie

  Celbiologie onderzoekt hoe cellen werken en hoe deze samen de weefsels en de systemen van het lichaam vormen. Waar cellen niet goed samenwerken ontstaat ziekte. Een steeds beter begrip van de celbiologie leidt tot nieuwe therapieën.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Verdieping Kunstgeschiedenis 2

  docent:
  dag: Woensdag | in: Tilburg | seizoen: Avond 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Verdieping Kunstgeschiedenis 2

  Aan de hand van 8 belangrijke figuren zoals Bernini, Rembrandt en Jef Koons, behandelen we verschillende periodes in de kunstgeschiedenis. Van oud tot modern, van beeldende kunst tot architectuur.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Van modernisme naar hedendaagse kunst

  docent:
  dag: Woensdag | in: Eindhoven | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Van modernisme naar hedendaagse kunst

  Kunstenaars vanaf het modernisme tot nu stellen in hun werk vragen over welke rol er voor kunst is weggelegd als betekenisgever in onze samenleving. Hoe bepaalt de kunstenaar als maker zijn positie en hoe doen wij dat als (betrokken) toeschouwers? De kunstenaar is onze gids, staat centraal vanaf eind 19e eeuw tot nu. 

  Wegens ziekte wordt de oorspronkelijke docent Cora Westerink vervangen door Ko van Dun.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Mozart en zijn opera's

  docent:
  dag: Maandag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Muziek(geschiedenis)

  Mozart en zijn opera's

  ‘Opera is mijn metier’ scheef Mozart eens in een van zijn vele brieven. Mozart voelde zich in de eerste plaats operacomponist. Zijn mooiste muziek en zijn beste invallen bewaarde hij voor zijn opera’s. Hij was een echte theatervakman, muziekdramaturg en operahervormer.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Fotoreflectie

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Tilburg | seizoen: Avond 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Fotoreflectie

  In de cursus wordt onderzocht hoe we naar foto’s kijken en op welke verrassende manieren fotografen onze blik op de wereld verruimen. Wat zijn belangrijke stijlkenmerken? Wat kunnen fotografen leren van beeldend kunstenaars over compositie, kadrering, standpunt, licht en ruimte? 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • De eerste Wereldoorlog

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Geschiedenis

  De eerste Wereldoorlog

  100 jaar geleden brak de Eerste Wereldoorlog uit en daarmee kwam een eind aan 99 jaar vrede. Deze titanenstrijd neemt in onze collectieve herinnering vergeleken bij onze buurlanden ten onrechte een bescheiden plek in. De uitkomst was slechts een 20-jarige wapenstilstand die uitmondde in een nog veel grotere wereldbrand. 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Jheronimus Bosch, zijn werk en zijn wereld

  docent:
  dag: Dinsdag | in: 's-Hertogenbosch | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Jheronimus Bosch, zijn werk en zijn wereld

  We kennen allemaal de wereldberoemde panelen van Jheronimus Bosch. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de persoon van de schilder, naar zijn werken en naar zijn tijd. Deze cursus biedt U een boeiende en rijk geïllustreerde stand van zaken!

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • De "Machinemens"

  docent:
  dag: Donderdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Multidisciplinair

  De "Machinemens"

  Door de eeuwen heen gebruiken mensen metaforen om het menselijk lichaam te be¬grijpen. De ‘machinemens’ bepaalde de richting van het medische onderzoek. Tegelijk kwamen vragen op over de lichaam-geestverhouding en de natuur-cultuurverhouding. Ook nu is er spanning tussen mens en techniek.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • De god van Spinoza

  docent:
  dag: Woensdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Filosofie

  De god van Spinoza

  Door de eeuwen heen was de God van Spinoza een luis in de pels van de westers-christelijke cultuur. Wat maakt Spinoza’s godsbeeld zo bijzonder en waarom wint het juist vandaag de dag aan actualiteit? Dat zijn spannende vragen met een spannend antwoord.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Don Carlos en de Nederlanden

  docent:
  dag: Woensdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Don Carlos en de Nederlanden

  Philips II en zijn zoon Don Carlos hebben een moeilijke verhouding. Hij wil zijn bestuurlijke kwaliteiten tonen als landvoogd in de Nederlanden. Koning Philips blokkeert dat streven. Hij vertrouwt hem niet. Er is immers een opstand gaande...

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Beethoven: Revolutionair romantisch

  docent:
  dag: Vrijdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Muziek(geschiedenis)

  Beethoven: Revolutionair romantisch

  De jonge, eigenzinnige Beethoven, voortgekomen uit de klassieke traditie, sloeg al snel nieuwe paden in en maakte op baanbrekende wijze de weg vrij voor de Romantiek. Zijn invloed was in de hele 19e eeuw ongeëvenaard en zijn reputatie onbetwist.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

Filter aanbod

46 cursussen gevonden

Mijn brochure

U kunt deze cursus toevoegen aan uw persoonlijke brochure door op de onderstaande knop te klikken. Vervolgens kunt de brochure downloaden.

Sluiten