Cursusaanbod

Hier vindt u ons volledige cursusaanbod van dit moment. De cursussen in deze lijst staan in volgorde van aanvangsdatum. Wanneer u een specifieke dag, lesplaats, periode of vakgebied zoekt, kunt u met behulp van de filter hiernaast de betreffende cursussen selecteren.

 • Macedonië, een drie-eenheid

  docent:
  dag: Meerdere dagen | in: Tilburg | seizoen: Winter 2015 | vakgebied: Geschiedenis

  Macedonië, een drie-eenheid

  De geschiedenis van Macedonië is nauw verbonden met die van de Zuidelijke Balkan. Het koningshuis van Philippus II en Alexander de Grote legde de basis, de Byzantijnen drukten er hun stempel op en na het vertrek van de Ottomanen en twee Balkanoorlogen kreeg de regio zijn huidige grenzen.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • De psychologie van ons lichaam: twee handen op een buik?

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Tilburg | seizoen: Winter 2015 | vakgebied: Multidisciplinair

  De psychologie van ons lichaam: twee handen op een buik?

  Ziekte en gezondheid worden niet alleen door biologische, maar ook door psychologische en sociale factoren bepaald. Tijdens deze wintercursus zal met behulp van voorbeelden (van ziekte en gezondheid) de relatie tussen onze geest en ons lichaam in beeld worden gebracht.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Het Midden-Oosten: honderd jaar brandhaard van de wereldpolitiek

  docent:
  dag: Woensdag | in: Tilburg | seizoen: Winter 2015 | vakgebied: Geschiedenis

  Het Midden-Oosten: honderd jaar brandhaard van de wereldpolitiek

  Een zoektocht naar de historische wortels van de conflictstof in het Midden-Oosten. Hoofdthema’s: de nadagen van het Ottomaanse rijk, de mandaatperiode, de Joods-Arabische conflictstof, de nationalistische regimes, de sjiitisch-islamitische revolutie in Iran, de oorlogen om Allah en olie, de ‘Arabische Lente’ in Egypte en Syrië en de herleving van het jihadisme.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Denken over vreemde overtuigingen

  docent:
  dag: Meerdere dagen | in: Tilburg | seizoen: Winter 2015 | vakgebied: Filosofie

  Denken over vreemde overtuigingen

  Vanuit het pragmatisme en naturalisme laten we zien wat wetenschap is en hoe die laat zien [1] dat normale mensen vreemde dingen geloven en [2] waarom dat zo is.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Het (heropende) Mauritshuis

  docent:
  dag: Maandag | in: Tilburg | seizoen: Winter 2015 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Het (heropende) Mauritshuis

  We beginnen de studiedag met  een overzicht van het ontstaan en de verbouwing van het Mauritshuis. Het Mauritshuis is nog altijd een kabinet: een bewaarplaats van kostbaarheden. Veel aandacht gaat dan ook uit naar de prachtige en wereldberoemde collectie van dit museum.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • De bezielde kunst van Mark Rothko

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Tilburg | seizoen: Winter 2015 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  De bezielde kunst van Mark Rothko

  Rothko was de meester van de mystieke ervaring. Hij was een zeer intense kunstenaar met een getourmenteerde ziel die alles gaf. De wereld weer menselijk maken door de strijd aan te binden met de verdovende werking van het dagelijks leven, dat was de roeping van Mark Rothko en dat werd zijn kunst.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Tussen Oriënt en Avondland - de ontembare Kaukasus

  docent:
  dag: Meerdere dagen | in: Tilburg | seizoen: Winter 2015 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Tussen Oriënt en Avondland - de ontembare Kaukasus

  De bergketens vormen een kloof met de rest van de wereld, maar zijn ook een doorgangspoort die leidt tot culturele diversiteit. Naast zoroastrische vuurtempels en synagogen vinden we hier voorbeelden van de vroegste christelijke architectuur en na de komst van de islam tevens van islamitische moskeeën. 

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Beeldende kunsten van de renaissance in Italië

  docent:
  dag: Maandag | in: Tilburg | seizoen: Avond 2015 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Beeldende kunsten van de renaissance in Italië

  In de Italiaanse renaissance wordt het schoonheidsideaal uit de Klassieke Oudheid herontdekt. Kunstenaars gaan streven naar natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid. In de 16e eeuw hebben kunstenaars dat doel bereikt en zijn in staat met een eigen visie volmaakte schoonheid te scheppen.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Oud-Egyptische Kunst

  docent:
  dag: Maandag | in: Tilburg | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Oud-Egyptische Kunst

  Oudegyptische kunst en architectuur hebben iets magisch. De piramiden, verfijnd beeldhouwwerk, sierlijke wandschilderingen, prachtig gedecoreerde tomben en tempels – het oude Egypte lijkt wel één groot kunstwerk.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Wat maakte ons moreel?

  docent:
  dag: Maandag | in: Tilburg | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Multidisciplinair

  Wat maakte ons moreel?

  Het geweten is ons niet louter aangepraat. Het komt in alle culturen voor. Het veronderstelt een aanleg die onderdeel is van onze natuur. Maar waarom, hoe en wanneer is die aanleg geëvolueerd? 

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Biotechnologie

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Tilburg | seizoen: Avond 2015 | vakgebied: Natuurwetenschappen

  Biotechnologie

  In deze cursus krijgt u inzicht in de volgende onderwerpen: Stamcellen, proefdier gebruik, DNA/RNA-technologie, imaging, genomics, proteomics, individuele gezondheidszorg, lezen van wetenschappelijke literatuur, veredeling, synthetische biologie, cybernetica, de oorsprong van het leven, wat is leven eigenlijk?

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Het karakter van China

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Tilburg | seizoen: Avond 2015 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Het karakter van China

  Normen en waarden van een land kan men vaak terugzien in de taal. In deze cursus nemen we, aan de hand van een aantal thema’s, Chinese karakters onder de loep die ons iets laten zien van de Chinese normen en waarden.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Leergang Architectuur Deel VII

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Tilburg | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Leergang Architectuur Deel VII

  Centraal staan nieuwe richtingen in de westerse architectuur in reactie op de achterhaalde tradities uit de 19e eeuwse bouwkunst. Nieuwe vormen, materialen en technieken bieden ongekende mogelijkheden. Nu terugkijkend, verschijnt er een zeer gevarieerd beeld van de architectuur in de periode 1900-1940.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Het brein van farao tot fMRI

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Tilburg | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Mens en maatschappij

  Het brein van farao tot fMRI

  Deze cursus is een ontdekkingsreis. We beginnen in de tijd dat er in hiëroglyfen geschreven werd en eindigen in de digitale tijd, waarin we beelden van ons eigen brein krijgen voorgeschoteld.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Het Verhaal van de Aarde

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Tilburg | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Natuurwetenschappen

  Het Verhaal van de Aarde

  Wie er oog voor heeft kan een fantastische reis door de tijd maken. De wereld om ons heen bevat een complexe en indrukwekkende geschiedenis. Evolutie van het Systeem Aarde; de geschiedenis van een bijzondere planeet en haar bewoners.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Leergang Nederlandse Architectuur Deel V

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Tilburg | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Leergang Nederlandse Architectuur Deel V

  De hoofdtendensen in de architectuur na de tweede wereldoorlog komen aan bod, van de Wederopbouw met traditionalisten en modernisten tot in de jaren 60 en 70 en de reactie hierop van de Structuralisten. Pas aan het eind van de 20e eeuw worden geheel nieuwe opvattingen over architectuur geventileerd.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • De mens in de filosofie. Mens en mensbeelden

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Eindhoven | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Filosofie

  De mens in de filosofie. Mens en mensbeelden

  De oude vraag “Wat is de mens? wordt opnieuw gesteld op zoek naar een antwoord op de vraag: “Wie ben ik eigenlijk?”

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Kijken naar kunst en cultuur Tilburg

  docent:
  dag: Woensdag | in: Tilburg | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Kijken naar kunst en cultuur Tilburg

  Halverwege de 19de eeuw gingen kunstenaars met nieuwe aandacht naar de wereld kijken en probeerden het leven weer te geven zoals het zich aan hen voordeed. De nadruk kwam te liggen op een realistische weergave van de natuur, de eigenschappen van het individu, de sociale verbanden en de maatschappij. 

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Melkwegen, sterren en planeten

  docent:
  dag: Woensdag | in: Tilburg | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Natuurwetenschappen

  Melkwegen, sterren en planeten

  We volgen een top-down benadering. We beginnen met de Big Bang bij het ontstaan van het heelal en dalen via Melkwegen, waarvan de onze er maar een is onder miljarden, af naar zonnestelsels, asteroïden, kometen en meteoren. Dan keren we weer om en vragen ons af waar de expansie van het heelal toe gaat leiden.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • De opera van de 20ste eeuw

  docent:
  dag: Woensdag | in: Tilburg | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Muziek(geschiedenis)

  De opera van de 20ste eeuw

  In de 20ste eeuw is de productiviteit van muziekdramatische werken overvloedig, veelzijdig, tijdgebonden en rijk aan originaliteit. Men kan verdwalen in de wirwar van de nieuwe muzikale stromingen en de daarmee samenhangende soms vage terminologie.  In de cursus ‘Opera van de 20ste eeuw’ zal er getracht worden een beeld te geven van deze nieuwe stromingen, met behulp van veel geluid- en beeldfragmenten.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Geschiedenis van Nederland en België Deel 1

  docent:
  dag: Woensdag | in: Tilburg | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Geschiedenis

  Geschiedenis van Nederland en België Deel 1

  Van de prehistorische stammen naar het Romeinse Rijk was een enorme stap. Daarna dreigt een terugval, tot de Franken een nieuwe West-Europese beschaving opbouwen. Karel de Grote, die zelf uit de Lage Landen komt, speelt daarbij een sleutelrol.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • La belle epoque

  docent:
  dag: Woensdag | in: Eindhoven | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  La belle epoque

  La Belle Époque vertelt het verhaal van vroege modernisme in de periode tussen de revolutie van 1848 en de Eerste Wereldoorlog. In Parijs, de grote metropool die in deze tijd volledig wordt verbouwd, ontwikkelt zich een geheel nieuwe esthetiek, die van de geëmancipeerde burger die met onthechte blik de wereld aanschouwt.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • De wondere wereld van de wiskunde

  docent:
  dag: Woensdag | in: Breda | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Natuurwetenschappen

  De wondere wereld van de wiskunde

  Het aardige van wiskunde is dat het ook op elementair niveau al boeiend, leuk, mooi en zelfs goed te begrijpen is. Tegelijk stellen priem- en Fibonaccigetallen, π, de stelling van Pythagoras, oneindigheden en kansen ons voor interessante filosofische raadsels. 

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Kunst en het kwaad

  docent:
  dag: Donderdag | in: Tilburg | seizoen: Avond 2015 | vakgebied: Filosofie

  Kunst en het kwaad

  Deze cursus legt uit waarom kunstwerken authentiek moeten zijn (en niet vervalst), en wat we moeten denken van immorele kunst. Met duidelijke voorbeelden wordt het begrip van kunst uitgewerkt in het licht van wat er met kunst verkeerd kan gaan.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Rusland, van Lenin tot Poetin

  docent:
  dag: Donderdag | in: Tilburg | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Multidisciplinair

  Rusland, van Lenin tot Poetin

  Rusland van 1917 tot heden met o.a. de Revolutie van 1917, communisme en socialisme, de Sovjet-Unie en de Koude Oorlog, het Warschaupact, plan- en markteconomie, de implosie van de SU, de terugkeer van Rusland, de conflicten in Oekraïne, internationaal recht en machtspolitiek en de nostalgie naar het verleden.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Indonesië en Nederland door de eeuwen heen

  docent:
  dag: Donderdag | in: Tilburg | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Geschiedenis

  Indonesië en Nederland door de eeuwen heen

  Deze cursus gaat over de vraag hoe de relatie tussen Indonesië en Nederland zich heeft ontwikkeld vanaf de prekoloniale tijd tot heden. In het bijzonder gaat het om menselijke contacten en culturele uitwisselingen tegen hun politieke en economische achtergrond.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Onrustig ons hart: Augustinus’ Belijdenissen

  docent:
  dag: Donderdag | in: Eindhoven | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Religiewetenschappen

  Onrustig ons hart: Augustinus’ Belijdenissen

  Zelfkennis langs de weg van de introspectie is een belangrijke waarde in onze westerse cultuur en die hebben we aan Augustinus te danken. Hoe die vaak moeilijke weg te gaan, laat hij in zijn Belijdenissen zien. Hij nodig zijn lezers uit in zijn spiegel te kijken. 

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Hoe eigen-aardig is de menselijke soort?

  docent:
  dag: Donderdag | in: Eindhoven | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Natuurwetenschappen

  Hoe eigen-aardig is de menselijke soort?

  We kijken “naar onszelf” vanuit een evolutionaire en vergelijkend biologische en psychologische invalshoek. Wat is onze herkomst? Wat is er  in ons veranderd sinds ‘voormens’ en ‘voorchimpansee’ zes miljoen jaar geleden uiteen gingen?  Welke ontwikkeling hebben wij doorgemaakt in onze sociale, emotionele en cognitieve eigenschappen?

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Kijken naar kunst en cultuur Breda

  docent:
  dag: Donderdag | in: Breda | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Kijken naar kunst en cultuur Breda

  Halverwege de 19de eeuw gingen kunstenaars met nieuwe aandacht naar de wereld kijken en probeerden het leven weer te geven zoals het zich aan hen voordeed. De nadruk kwam te liggen op een realistische weergave van de natuur, de eigenschappen van het individu, de sociale verbanden en de maatschappij. 

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Germanen: van bedreigers tot vormgevers van Europa

  docent:
  dag: Vrijdag | in: Tilburg | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Geschiedenis

  Germanen: van bedreigers tot vormgevers van Europa

  Voor velen hebben de Germanen een slechte naam omdat ze de val van het West-Romeinse Rijk hebben veroorzaakt. Maar dat is niet terecht. Nieuwe inzichten maken duidelijk dat ze eerst als verdedigers van de rijksgrenzen optraden en daarna als vormgevers van een nieuw christelijk Europa.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Gezondheidspsychologie

  docent:
  dag: Vrijdag | in: Tilburg | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Mens en maatschappij

  Gezondheidspsychologie

  Ziekte en gezondheid worden niet alleen door biologische, maar ook door psychologische en sociale factoren bepaald. Tijdens deze cursus zal met behulp van voorbeelden (van ziekte en gezondheid) de relatie tussen onze geest en ons lichaam in beeld worden gebracht.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Rome, stad met veel gezichten

  docent:
  dag: Vrijdag | in: Tilburg | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Rome, stad met veel gezichten

  Om de stad Rome in al haar facetten te leren kennen, heb je meer nodig dan een mensenleven. Deze cursus is bedoeld als een eerste kennismaking, die prikkelt  tot meer over Rome willen weten om met een nieuwe blik deze schitterende stad te bezoeken.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Alain Finkielkraut

  docent:
  dag: Vrijdag | in: Eindhoven | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Filosofie

  Alain Finkielkraut

  Langzaamaan kunnen we, door de schokervaring van de ‘andersheid’ in een immigratiesamenleving, niet langer ontkennen dat wij meer zijn dan abstracte dragers van mensenrechten, zoals blijkt uit onze gehechtheid aan onze taal, onze waarden, aan een bepaalde levenswijze en aan een nationale geschiedenis.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Wat is ‘waarheid’ en ‘betekenis’?

  docent:
  dag: Vrijdag | in: Breda | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Filosofie

  Wat is ‘waarheid’ en ‘betekenis’?

  De cursus richt zich op vier filosofen, Sartre, Merleau-Ponty, Derrida en Nussbaum die ieder vanuit een ander gezichtspunt naar ‘waarheid’ en ‘betekenis’ kijken. Maar ook kunstenaars zoals Constant, Appel, Beckett, Eliasson, Broodthaers, Kapoor, Viola  en Bourgeois zijn daarmee bezig.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Recente ontwikkelingen in de strafrechtspleging.

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Tilburg | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Rechtswetenschap

  Recente ontwikkelingen in de strafrechtspleging.

  Van wraak, vergelding, Verlichting en Moderne Richting naar de tegenwoordige dilemma’s en uitdagingen: effectieve criminaliteitsbestrijding en de spanningen dat deze oproept in het licht van de noodzaak van de bescherming van de rechtsstatelijke beginselen.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Een nieuwe relatie tussen mens, techniek en natuur?

  docent:
  dag: Woensdag | in: 's-Hertogenbosch | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Filosofie

  Een nieuwe relatie tussen mens, techniek en natuur?

  Deze cursus staat stil bij de ‘ecotechnologische wending’, een keerpunt in de techniek waarbij natuurlijke oplossingen het model voor menselijke innovatie verschaffen. Met het werk van denkers als Peter Sloterdijk en Val Plumwood als uitgangspunt, zullen wij de beloftes van ecotechniek kritisch onder de loep nemen. 

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Oog in oog met de kunst

  docent:
  dag: Woensdag | in: Eindhoven | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Oog in oog met de kunst

  Kunst komt pas echt goed tot zijn recht en bij ons ‘binnen’ wanneer we voor het werk zelf staan. Die ervaring kan verdiept worden door met elkaar daarover in gesprek te gaan. Door ideeën en associaties te delen, ontstaan vaak mooie en verrassende inzichten. 

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Het verloren paradijs: zegen of vloek?

  docent:
  dag: Donderdag | in: Tilburg | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Filosofie

  Het verloren paradijs: zegen of vloek?

  Het bijbelverhaal over de eerste mens in het paradijs gaf filosofen niet enkel aanleiding tot beschouwingen over de oorsprong en het wezen van het kwaad maar evengoed over de vrijheid en de verheffing van de mens als cultuurwezen uit de natuur.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • De wereldgeschiedenis in vogelvlucht

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Tilburg | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Multidisciplinair

  De wereldgeschiedenis in vogelvlucht

  Waarom ontstond er in Irak een beschaving en zaten de Papoea’s ruim 5000 jaar later nog steeds in het Stenen Tijdperk? Waarom vielen de Han-dynastie in China en het Romeinse Rijk in Europa tegelijkertijd? Er steekt een bepaalde logica achter deze feiten. Evert-Jan Ouweneel legt het allemaal uit in één dag.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Globalisering: Vloek of zegen?

  docent:
  dag: Maandag | in: Tilburg | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Multidisciplinair

  Globalisering: Vloek of zegen?

  Is globalisering een vloek? Of is het een zegen? De antiglobalisten worden vaak vereenzelvigd met de eerste positie (vloek). De marktfundamentalisten vertegenwoordigen bij uitstek de tweede positie (zegen). Het globaliseringdebat zal worden uitgewerkt aan de hand van The World is Flat van Thomas Friedman en andere spraakmakende studies over globalisering.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Genereert kapitalisme ongelijkheid van inkomen en vermogen?

  docent:
  dag: Maandag | in: Tilburg | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Recht – Economie

  Genereert kapitalisme ongelijkheid van inkomen en vermogen?

  Volgens de bekende econoom Thomas Piketty gaat het kapitalisme gepaard met een forse scheefgroei van inkomen en vermogen. Nagegaan wordt of de auteur gelijk heeft. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen empirie en theorie. Beargumenteerd wordt dat de verklaring van de waargenomen verschijnselen in een breder sociaaleconomisch perspectief moet worden geplaatst.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Vincent van Gogh en de zoektocht naar de ware kunst

  docent:
  dag: Maandag | in: Tilburg | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Vincent van Gogh en de zoektocht naar de ware kunst

  Vincent van Gogh roept nog altijd grote vragen op. Is het zijn werk of het verhaal erachter? Intens is het zeker, maar wat is er met de schoonheid gebeurd? Een uitgebreide verkenning van zijn tijd, leven en werk brengt ons dichterbij een gekweld mens en een geniaal schilder. 

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • De Gouden Eeuw in Teksten

  docent:
  dag: Maandag | in: 's-Hertogenbosch | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Taal en letteren

  De Gouden Eeuw in Teksten

  De Gouden Eeuw is de glorieperiode uit onze vaderlandse geschiedenis. In korte tijd ontwikkelde de Republiek zich van kleine provincie tot het culturele centrum van Noord-Europa. Onze denkers en dichters uit deze tijd zijn dan ook wereldberoemd. 

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Humanisme

  docent:
  dag: Dinsdag | in: 's-Hertogenbosch | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Filosofie

  Humanisme

  De humanistische levensbeschouwing richt zich op wat alle mensen gemeen hebben: hun mens-zijn. Het Humanisme verenigt de mensen dus niet als behorend tot een bepaald ras, geloof, land of volk, als aanhangers of vereerders van een leider, boek of leer, ook niet onder een bepaald gezag. Het verenigt de mensen als mensen.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Griekse mythologie

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Eindhoven | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Multidisciplinair

  Griekse mythologie

  We maken kennis met veel oud-Griekse verhalen over goden en helden. Deze verhalenwereld maakt op ons een complexe indruk maar we zien toch ook allerlei lijnen en verbanden. De docent biedt een duidelijk overzicht van de Griekse mythologie, in woord en beeld.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • De God van Spinoza

  docent:
  dag: Maandag | in: Eindhoven | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Filosofie

  De God van Spinoza

  Door de eeuwen heen was de God van Spinoza een luis in de pels van de westers-christelijke cultuur. Wat maakt Spinoza’s godsbeeld zo bijzonder en waarom wint het juist vandaag de dag aan actualiteit? Dat zijn spannende vragen met een spannend antwoord.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Levenskunst in de 21e eeuw

  docent:
  dag: Vrijdag | in: Tilburg | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Filosofie

  Levenskunst in de 21e eeuw

  Het begrip ‘levenskunst’ suggereert dat je van je eigen leven een kunstwerk kunt maken, zoals Michel Foucault in de jaren ’80 van de vorige eeuw bepleitte. Levenskunst was jarenlang onderwerp van filosofische boeken en cursussen, maar deze idee staat sinds korte tijd onder druk als individualistisch, optimistisch en a-politiek. 

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • 'O Haupt voll Blut und Wunden'

  docent:
  dag: Maandag | in: Tilburg | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Muziek(geschiedenis)

  'O Haupt voll Blut und Wunden'

  De passiemuziek van Bach is de grootste muziektraditie in ons land. Om meer inzicht en diepgang te ervaren bij het luisteren naar deze unieke werken worden tijdens deze 1-daagse cursus talloze aspecten van deze muziek besproken, uitgelegd en beluisterd.

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Carthago

  docent:
  dag: Vrijdag | in: Tilburg | seizoen: Voorjaar 2015 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Carthago

  Carthago was de grootste concurrent van Rome in de oudheid. Te vaak wordt deze wereldmacht echter bekeken met een Romeinse bril op. Deze cursus combineert klassieke teksten met archeologie van de stad om zo een goed beeld te krijgen van een van de machtigste steden uit de oudheid. 

  Meer informatie Toevoegen aan brochure Inschrijven

 • Architectuur deel VI

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Architectuur deel VI

  Naarmate de 19e eeuw vorderde, werden de historische stijlen niet meer blindelings nagebootst maar gezien als een bron waaruit de architecten elementen konden putten die hun fantasie prikkelden en waarbij in elk gebouw de eigen individualiteit tot gelding werd gebracht.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Nederlandse architectuur deel IV

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Nederlandse architectuur deel IV

  De grote maatschappelijke veranderingen rond 1900 zijn ook zichtbaar in de architectuur van de eerste helft van de 20e eeuw. Nieuwe typen gebouwen vragen om een andere opzet en ontwerp, waarvoor de traditionele, historiserende stijlen niet meer toereikend zijn. 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Kijken naar Kunst en Cultuur Tilburg

  docent:
  dag: Woensdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Kijken naar Kunst en Cultuur Tilburg

  Aan het einde van de 18de eeuw kwam er verandering in het idee dat alles met de rede verklaarbaar was. Binnen het milieu van schrijvers, kunstenaars, filosofen en componisten ontwikkelde zich een nieuwe houding ten opzichte van het bestaande rationele wereldbeeld: de Romantiek. Zij wilden aantonen dat het gevoel belangrijker was dan de rede.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Kijken doe je met je brein

  docent:
  dag: Woensdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Mens en maatschappij

  Kijken doe je met je brein

  Het oog wordt wel vergeleken met een fototoestel. Er zit inderdaad een lens in en achter in liggen gevoelige elementen, die ook in een fototoestel aanwezig zijn. De fotograaf die het toestel hanteert is de grote afwezige in ons brein. De mens kijkt met zijn brein, maar zit er niet in. 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Kijken naar Kunst en Cultuur Breda

  docent:
  dag: Donderdag | in: Breda | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Kijken naar Kunst en Cultuur Breda

  Aan het einde van de 18de eeuw kwam er verandering in het idee dat alles met de rede verklaarbaar was. Binnen het milieu van schrijvers, kunstenaars, filosofen en componisten ontwikkelde zich een nieuwe houding ten opzichte van het bestaande rationele wereldbeeld: de Romantiek. Zij wilden aantonen dat het gevoel belangrijker was dan de rede.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • De laat-Romeinse tijd

  docent:
  dag: Vrijdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Geschiedenis

  De laat-Romeinse tijd

  Na 235 AD raakt het Romeinse keizerrijk zijn grip kwijt op de gebeurtenissen; politici delven het onderspit tegen militairen, die niet bestand zijn tegen buitenlandse invallers. En van binnenuit manifesteert zich een nieuwe groep die steeds machtiger wordt: de christenen.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Verdieping in de persoonlijkheidspsychologie

  docent:
  dag: Vrijdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Mens en maatschappij

  Verdieping in de persoonlijkheidspsychologie

  De persoonlijkheidspsychologie probeert een antwoord te geven op hoe mensen omgaan met de wereld om zich heen en bestudeert hoe mensen van elkaar kunnen verschillen en ook juist op elkaar lijken. Daarnaast bestudeert het de vraag wat persoonlijkheid precies is, hoe het ontstaat en wat de functie is van persoonlijkheid. 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Transactionele analyse

  docent:
  dag: Maandag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Mens en maatschappij

  Transactionele analyse

  Eric Berne, een Amerikaans psychiater, ontwikkelde de Transactionele Analyse (TA). Dat is een verzameling opvattingen en modellen die ons kunnen helpen meer onszelf te worden, meer ‘naar binnen’ te gaan en meer geluk te ervaren. 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • De eigenzinnigheid van de hedendaagse roman

  docent:
  dag: Maandag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Taal en letteren

  De eigenzinnigheid van de hedendaagse roman

  De literaire roman heeft, als product en afspiegeling van deze tijd, te maken met grote maatschappelijke veranderingen, met de complexiteit van levensproblemen, met postmoderne kunstopvattingen etc. Hoe beïnvloeden globalisering, angst voor terrorisme en islamisering, media en  beeldcultuur, de schrijvers in hun verhalen, in hun verbeelding? 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Het moderne woonhuis: droom en uitdaging

  docent:
  dag: Maandag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Het moderne woonhuis: droom en uitdaging

  De wereldberoemde moderne villa-ontwerpen van de vorige eeuw vormen nog altijd mijlpalen in de geschiedenis van de moderne architectuur. Als zeldzame parels zijn het onnavolgbare iconen geworden. Kunnen zij nu nog als uitgangspunt voor het wonen worden gezien?

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Egyptologie I: Introductie in het oude Egypte

  docent:
  dag: Maandag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Egyptologie I: Introductie in het oude Egypte

  In deze cursus gaan we op zoek naar de essentie van de Oudegyptische cultuur. Vanuit verschillende invalshoeken krijgt u een samenhangend beeld van de oorsprong, ontwikkeling en kenmerken van deze veelzijdige beschaving.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • De klassieke wereld

  docent:
  dag: Maandag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  De klassieke wereld

  De Klassieke Wereld vertelt het verhaal van de kunst en de architectuur van Athene en Rome. Van de ontwikkeling van stadstaat naar wereldrijk, van geboorte, bloei en verval van een duizendjarig rijk en de wijze waarop dit uiteindelijk ook zijn einde vond. 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • La Belle époque

  docent:
  dag: Maandag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  La Belle époque

  La Belle Époque vertelt het verhaal van vroeg modernisme in de periode tussen de revolutie van 1848 en de Eerste Wereldoorlog. In Parijs, de grote metropool die in deze tijd volledig wordt verbouwd, ontwikkeld zich een geheel nieuwe esthetiek, die van de geëmancipeerde burger die met onthechte blik de wereld aanschouwd. 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Het oog in al zijn facetten

  docent:
  dag: Maandag | in: Eindhoven | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Multidisciplinair

  Het oog in al zijn facetten

  De docent, een oogarts, neemt u mee op een breed georiënteerde en rijk geïllustreerde reis naar de invloed van het zien op de geschiedenis, de kunst, de natuur de psychologie en onze omgang met elkaar. De docent zal u de wereld pop een andere manier laten ZIEN !

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Grieken en Romeinen

  docent:
  dag: Maandag | in: Eindhoven | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Grieken en Romeinen

  In deze cursus maakt u kennis met diverse aspecten van de Griekse en Romeinse cultuur: veel verhalen, maar ook bouwkunst, beeldende kunst, literatuur, filosofie en archeologie. In latere tijden zien we al deze facetten van de klassieke wereld terug.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Recht op privacy

  docent:
  dag: Maandag | in: Breda | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Rechtswetenschap

  Recht op privacy

  Met de voortschrijdende technologie wordt op grote schaal informatie over personen verwerkt. De kernvraag hierbij is: op welke wijze zijn de wettelijke regels, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelen, van toepassing?

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Genealogie

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Tilburg | seizoen: Avond 2014 | vakgebied: Geschiedenis

  Genealogie

  Een stamboom is méér dan een verzameling namen, data en plaatsen. Er zijn veel manieren om van een stamboom een uitgebreide familiegeschiedenis te maken. Bijzondere bronnen, historisch onderzoek, maar ook uw eigen familiearchief kunnen u daarbij helpen.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Ommekeer in de filosofie

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Filosofie

  Ommekeer in de filosofie

  In de geschiedenis van de wijsbegeerte keert het thema van ommekeer telkens terug, zij het steeds in een andere vorm. Aan de hand van een aantal filosofische teksten zullen we dit thema steeds vanuit een andere invalshoek belichten. 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Evolutiefilosofie

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Filosofie

  Evolutiefilosofie

  Twintigste eeuwse filosofen probeerden het darwinisme veelal te relativeren. In plaats daarvan is het beter te kijken hoeveel we ervan kunnen leren en welke speelruimte het ons nog biedt voor de invulling van begrippen als verantwoordelijkheid, moraal en zingeving.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Europese stedenbouw in de 19e en 20e eeuw

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Eindhoven | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Geschiedenis

  Europese stedenbouw in de 19e en 20e eeuw

  De ongekende veranderingen van onze steden in de afgelopen twee eeuwen zien we het duidelijkst in verschillende Europese hoofdsteden. Daar spreken de verhalen van machthebbers, architecten en utopisten het meest tot de verbeelding. 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Inleiding in de filosofie

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Eindhoven | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Filosofie

  Inleiding in de filosofie

  Op zoek naar de betekenis van filosofie voor het alledaagse  leven: de aloude vraag opnieuw gesteld, maar nu aan de hand van een oorspronkelijke tekst van één  van de twee grootmeesters uit de existentiefilosofie in de twintigste eeuw: Karl Jaspers ( 1883 – 1969).

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Exoplaneten

  docent:
  dag: Woensdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Natuurwetenschappen

  Exoplaneten

  Resultaten van de Kepler sonde geven aanleiding tot nieuwe ideeën over zonnestelsels en planeet systemen en: zijn er planeten met aardse eigenschappen, inclusief leven in welke vorm dan ook?

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Europese geschiedenis (II)

  docent:
  dag: Woensdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Geschiedenis

  Europese geschiedenis (II)

  Europa is een caleidoscoop van volkeren en culturen. Opvallend is dat elk land zijn ups en downs heeft gekend. Door de geschiedenis van de Europese landen in hun samenhang te bekijken, wordt duidelijk hoe de samenleving in Europa vorm kreeg.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • De gespannen boog

  docent:
  dag: Woensdag | in: 's-Hertogenbosch | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Multidisciplinair

  De gespannen boog

  Het leven is rijkgeschakeerd, maar ook tegenstrijdig. Het behelst emotionele, intellectuele, morele en religieuze uitdagingen die een evenwichtige benadering vragen. Wat zeggen dichters, schrijvers, kunstenaars, psychologen, denkers en mystici over zo’n spannend leven? Over kunst, denkkunst en levenskunst?

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • De tijd van het kunstwerk

  docent:
  dag: Woensdag | in: Eindhoven | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Multidisciplinair

  De tijd van het kunstwerk

  Wat vertellen filosofen ons over de tijd. Welke verbanden leggen zij met ontwikkelingen in de kunst en wat betekent dat voor het maken, ervaren en begrijpen van de kunstwerken die ons boeien? 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Darwinistische evolutietheorie als universele levenswetenschap

  docent:
  dag: Donderdag | in: Tilburg | seizoen: Avond 2014 | vakgebied: Multidisciplinair

  Darwinistische evolutietheorie als universele levenswetenschap

  Waarom Darwinistische evolutie nergens ophoudt. Het onderscheid natuur (genen) versus cultuur (memen) is artificieel. Niet alleen biologische systemen ontstaan en functioneren volgens Darwins wetten, maar ook de dynamiek van informatie (cultuur, bewustzijn, ideologie, taal, technologie) begrijpen we beter door een evolutionaire bril.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Duitsland

  docent:
  dag: Donderdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Multidisciplinair

  Duitsland

  Duitsland van 1871 tot heden met o.a. de rol van Bismarck, de biografieën van Hitler, de verwerking van de oorlogen, continuïteit en verandering na 1989, de SPD en de grote coalities, de sociale markteconomie, de crisis in de verzorgingsstaat en het veiligheidsbeleid vóór en na de val van de muur. 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • De intelligentie van dieren

  docent:
  dag: Donderdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Multidisciplinair

  De intelligentie van dieren

  Wetenschappelijk onderzoek naar de intelligentie of cognitie van dieren heeft de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen en tot opzienbarende ontdekkingen geleid over de fysieke en sociale intelligentie van allerlei dieren: van ratten en honden tot dolfijnen en grote mensapen. 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Kunst en het kwaad

  docent:
  dag: Donderdag | in: 's-Hertogenbosch | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Filosofie

  Kunst en het kwaad

  Deze cursus legt uit waarom kunstwerken authentiek moeten zijn (en niet vervalst), en wat we moeten denken van immorele kunst. Met duidelijke voorbeelden wordt het begrip van kunst uitgewerkt in het licht van wat er met kunst verkeerd kan gaan.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • De randen van de eeuwige stad

  docent:
  dag: Vrijdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  De randen van de eeuwige stad

  Wat je van Rome bijna nooit ziet! Wandelend langs de  muur  rond het historisch centrum  kom je veel  te weten over alle stadsmuren en poorten, wegen, verkeer, aquaducten en watervoorzieningen. Voor afwisseling zorgen uitstapjes de stad in of uit naar vaak onbekende monumenten.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Landschap en cultuurhistorie

  docent:
  dag: Vrijdag | in: 's-Hertogenbosch | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Landschap en cultuurhistorie

  Overal in het landschap om ons heen zijn resten uit het verleden te herkennen. Ze vertellen het verhaal van de mensen die hier voor ons hebben geleefd: hoe zij het gebied beleefd, ingericht en gebruikt hebben. Na het volgen van deze cursus bekijkt u uw omgeving met een heel andere blik!

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Schuilt in potentie in iedereen een massamoordenaar?

  docent:
  dag: Vrijdag | in: Eindhoven | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Filosofie

  Schuilt in potentie in iedereen een massamoordenaar?

  Worden mensen tot gruweldaden aangezet door goed georganiseerde (totalitaire) politieke systemen, die hun ‘onderdanen’ beroven van hun moraliteit? Of zijn het mensen met bepaalde kenmerken: met een beperkt moreel bewustzijn, weinig zelfinzicht, een tekort aan empathie en verantwoordelijkheid?

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Van kwaad tot erger

  docent:
  dag: Vrijdag | in: Breda | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Filosofie

  Van kwaad tot erger

  In de moderne tijd verandert de moraal ingrijpend. Niet langer is het God die de wet voorschrijft. De mens denkt zelf over goed en kwaad te beschikken. Waar leidt dit toe? In deze cursus filosofie volgen we de geschiedenis van de moderne moraal.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Celbiologie

  docent:
  dag: Donderdag | in: Eindhoven | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Natuurwetenschappen

  Celbiologie

  Celbiologie onderzoekt hoe cellen werken en hoe deze samen de weefsels en de systemen van het lichaam vormen. Waar cellen niet goed samenwerken ontstaat ziekte. Een steeds beter begrip van de celbiologie leidt tot nieuwe therapieën.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Verdieping Kunstgeschiedenis 2

  docent:
  dag: Woensdag | in: Tilburg | seizoen: Avond 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Verdieping Kunstgeschiedenis 2

  Aan de hand van 8 belangrijke figuren zoals Bernini, Rembrandt en Jef Koons, behandelen we verschillende periodes in de kunstgeschiedenis. Van oud tot modern, van beeldende kunst tot architectuur.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Van modernisme naar hedendaagse kunst

  docent:
  dag: Woensdag | in: Eindhoven | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Van modernisme naar hedendaagse kunst

  Kunstenaars vanaf het modernisme tot nu stellen in hun werk vragen over welke rol er voor kunst is weggelegd als betekenisgever in onze samenleving. Hoe bepaalt de kunstenaar als maker zijn positie en hoe doen wij dat als (betrokken) toeschouwers? De kunstenaar is onze gids, staat centraal vanaf eind 19e eeuw tot nu. 

  Wegens ziekte wordt de oorspronkelijke docent Cora Westerink vervangen door Ko van Dun.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Mozart en zijn opera's

  docent:
  dag: Maandag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Muziek(geschiedenis)

  Mozart en zijn opera's

  ‘Opera is mijn metier’ scheef Mozart eens in een van zijn vele brieven. Mozart voelde zich in de eerste plaats operacomponist. Zijn mooiste muziek en zijn beste invallen bewaarde hij voor zijn opera’s. Hij was een echte theatervakman, muziekdramaturg en operahervormer.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Fotoreflectie

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Tilburg | seizoen: Avond 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Fotoreflectie

  In de cursus wordt onderzocht hoe we naar foto’s kijken en op welke verrassende manieren fotografen onze blik op de wereld verruimen. Wat zijn belangrijke stijlkenmerken? Wat kunnen fotografen leren van beeldend kunstenaars over compositie, kadrering, standpunt, licht en ruimte? 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • De eerste Wereldoorlog

  docent:
  dag: Dinsdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Geschiedenis

  De eerste Wereldoorlog

  100 jaar geleden brak de Eerste Wereldoorlog uit en daarmee kwam een eind aan 99 jaar vrede. Deze titanenstrijd neemt in onze collectieve herinnering vergeleken bij onze buurlanden ten onrechte een bescheiden plek in. De uitkomst was slechts een 20-jarige wapenstilstand die uitmondde in een nog veel grotere wereldbrand. 

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Jheronimus Bosch, zijn werk en zijn wereld

  docent:
  dag: Dinsdag | in: 's-Hertogenbosch | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Jheronimus Bosch, zijn werk en zijn wereld

  We kennen allemaal de wereldberoemde panelen van Jheronimus Bosch. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de persoon van de schilder, naar zijn werken en naar zijn tijd. Deze cursus biedt U een boeiende en rijk geïllustreerde stand van zaken!

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • De "Machinemens"

  docent:
  dag: Donderdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Multidisciplinair

  De "Machinemens"

  Door de eeuwen heen gebruiken mensen metaforen om het menselijk lichaam te be¬grijpen. De ‘machinemens’ bepaalde de richting van het medische onderzoek. Tegelijk kwamen vragen op over de lichaam-geestverhouding en de natuur-cultuurverhouding. Ook nu is er spanning tussen mens en techniek.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Taalfilosofie in de 21e eeuw

  docent:
  dag: Vrijdag | in: Eindhoven | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Filosofie

  Taalfilosofie in de 21e eeuw

  Cursus waarin we de verschillende voor de hedendaagse filosofie historisch belangrijke en de meest recente opvattingen over taal en betekenis onderzoeken en beoordelen.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • De god van Spinoza

  docent:
  dag: Woensdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Filosofie

  De god van Spinoza

  Door de eeuwen heen was de God van Spinoza een luis in de pels van de westers-christelijke cultuur. Wat maakt Spinoza’s godsbeeld zo bijzonder en waarom wint het juist vandaag de dag aan actualiteit? Dat zijn spannende vragen met een spannend antwoord.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Don Carlos en de Nederlanden

  docent:
  dag: Woensdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)

  Don Carlos en de Nederlanden

  Philips II en zijn zoon Don Carlos hebben een moeilijke verhouding. Hij wil zijn bestuurlijke kwaliteiten tonen als landvoogd in de Nederlanden. Koning Philips blokkeert dat streven. Hij vertrouwt hem niet. Er is immers een opstand gaande...

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Van Socrates tot Lodewijk XVI

  docent:
  dag: Donderdag | in: Eindhoven | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Geschiedenis

  Van Socrates tot Lodewijk XVI

  Het centrale thema dat aan de hand van deze veroordelingen wordt behandeld is de ontwikkeling – zowel in de praktijk als in het denken - van de verhouding tussen macht (staat en kerk) en onderdaan in West-Europa vanaf de klassieke oudheid tot de Franse revolutie

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

 • Beethoven: Revolutionair romantisch

  docent:
  dag: Vrijdag | in: Tilburg | seizoen: Najaar 2014 | vakgebied: Muziek(geschiedenis)

  Beethoven: Revolutionair romantisch

  De jonge, eigenzinnige Beethoven, voortgekomen uit de klassieke traditie, sloeg al snel nieuwe paden in en maakte op baanbrekende wijze de weg vrij voor de Romantiek. Zijn invloed was in de hele 19e eeuw ongeëvenaard en zijn reputatie onbetwist.

  Inschrijven is niet meer mogelijk

  Meer informatie Toevoegen aan brochure

Filter aanbod

95 cursussen gevonden

Mijn brochure

U kunt deze cursus toevoegen aan uw persoonlijke brochure door op de onderstaande knop te klikken. Vervolgens kunt de brochure downloaden.

Sluiten